Matteappen – visar och följer i realtid hur eleverna löser matematiska problem

Microlearning och praktiska moment för att öka kunskaperna i dataanalys
september 3, 2020
Skola24 – ett viktigt nav i skolans verksamhet
september 11, 2020

Vi har intervjuat Arvid Gilljam, en av grundarna av Matteappen, en tjänst där elever skriver och gör matematiska uträkningar för hand, på traditionellt vis, men digitalt på skärm.

Automatiskt rättning och realtid

Arvid berättar att Matteappen är en tjänst för kommuner som vill göra en satsning för att höja resultaten i matematik. Vi vill göra det enklare för lärare att förstå sina elevers behov och individanpassa undervisningen utefter det. Då kan vi skapa en mer engagerande undervisning för elever och lätta arbetsbördan för lärare, menar Arvid. Allt eleverna gör i Matteappen rättas automatiskt och skickas till läraren i realtid, som då kan följa hur eleverna har löst olika matematiska problem.

Förenklad vardag leder till bättre hjälp

Matteappen startades av ingenjörer på Chalmers när PISA-resultaten visade att Sverige presterade under snittet av länder i studien, berättar Arvid. Vi startade Matteappen för att vi vill utveckla framtidens matematikundervisning och lösa en av grundskolans största utmaningar, där tyvärr en av fem elever misslyckas i matematik. Det är den vanligaste anledningen till att elever saknar gymnasiebehörighet, säger Arvid. För att börja adressera detta omfattande problem behöver vi arbeta smartare i klassrummet och där kan teknik spela en viktig roll i att förenkla administrationen för lärare och möjliggöra individanpassning, fortsätter han. Det viktigaste för oss är att lärarna får en fantastisk upplevelse med Matteappen och att vi verkligen förenklar deras vardag. Det leder i sin tur till att eleverna kan få bättre hjälp.

Pandemin kan leda till bättre arbetsförhållanden för lärare och elever

Men för att lyckas med digitalisering krävs engagemang och initiativ av ledare, säger Arvid. Samtliga kommuner och huvudmän som kommit långt i sin digitala resa präglas av starkt ledarskap som visar att de tror på möjligheterna med digitala lösningar. Lärare har fullt upp med att bedriva undervisningen i klassrummet och ska inte parallellt vara ansvariga för digitaliseringen, menar Arvid. Det är ledarnas ansvar att se till lärares behov, att se till hur dessa kan uppfyllas med digitala och analoga verktyg. Där detta ledarskap saknas kommer digitalisering och annan skolutveckling att hamna efter.

Coronapandemin har visat på utmaningar som redan fanns i utbildningssystemet sedan tidigare, säger Arvid. Men den har också lett till att förändringar har påskyndats. Vi utvecklar lösningar som ska fungera lika bra i klassrummet som på distans och tycker att det är positivt med huvudmän som ser detta som en möjlighet att skapa permanent bättre arbetsförhållanden för lärare och elever.

Verka för framtidens skola

Vi vill verka för framtidens skola och ett smartare utbildningssystem, avslutar Arvid, därför är det värdefullt för oss att vara med i en organisation som Swedish Edtech Industry, som gör just det.

Läs mer om Matteappen här.