“Lärarna sparar 8-10 timmar i veckan med vår plattform”

“Digitaliseringen är en urkraft!”
november 20, 2017
Angelica Hedin: “Skola för mig är vad fotboll är för Zlatan”
december 1, 2017

Vi tog ett snack med Sara Zetterberg, VD Haldor AB. En 34-årig småbarnsmamma, personcertifierad i innovationsledning. Hon har tidigare arbetat som Innovation Manager på ett företag som fokuserade på att effektivisera Svensk industri och fokuset i Haldor är att hela tiden driva det framåt på ett entreprenöriellt sätt och arbeta med partnerskap och marknadsföring. Bolaget grundades 2015 men allt tog fart i januari 2017 med en ny ägarstruktur som fokuserar helt och hållet på skolväsendet. Idag har man 7 anställda men tillväxtplanerna förutspår en ökning inom närtid.

Lärplattform och utbildning

-Vi på Haldor har byggt en effektiv och pedagogisk lärplattform i Office 365 under det senaste året. Vi såg potentialen i Office 365 men också behovet av ett tydligt nav byggd på svenska läroplaner och kunskapskrav för bedömning och uppföljning. Vi som idag driver Haldor har alla erfarenhet från skolan och förstår behovet av en pedagogisk och lättanvänd lärplattform. Vi är helt övertygade om hur viktigt det är att inte enbart släppa en ny plattform i händerna på lärare och elever utan utbildning, och därför finns vi till i hela införandeprocessen när det gäller både tekniskt och framförallt pedagogiskt stöd. Vi erbjuder en hel palett med utbildningar som utförs av legitimerade lärare som förstår lärarnas vardag och tekniker med erfarenhet från skolan, särskilt med fokus inför GDPR och kommande dataskyddslagstiftningen.

Lärarna sparar 8-10 timmar i veckan när de använder vår plattform

Grundarna arbetade som IT-projektledare och IT-ansvariga på en skola i Stockholm och ansåg att det inte fanns någon plattform på den svenska marknaden som var pedagogiskt tillfredställande och beslutade därför sig för att bygga den själv. Haldor är byggd på Office 365 men framförallt Teams for Education, samt fullt integrerad mot allt centralt innehåll samt alla kunskapskrav som finns i det svenska skolsystemet. Utvecklingen har skett i samarbete med lärare och rektorer i alla skolformer, vilket betyder att designen och funktionaliteten är byggd tillsammans med personal som arbetar i skolan. Vi ser redan signifikanta resultat och är nöjda att vi kunnat skapa en lärplattform där lärarna redan nu säger att de sparar upp till 8-10 timmar i veckan.  

Vi skall bli bäst!

Vårt mål kommer då som nu vara att ge lärare och elever bästa möjliga arbetsmiljö genom smarta och effektiva digitala lösningar. Om fem år kommer vi fortsatt följa vår röda tråd, det vill säga att lärare och elever ska ha möjlighet att använda en pedagogisk lärplattform samt att de bara ska behöva använda ett lättillgängligt system i sin vardag. Som ett steg i den processen så kommer vi inom ett år att ha integrerat all den pedagogiska funktionalitet som vi utvecklat in i Teams for Education. Vår ambition är att utveckla lärplattformen till att vara det bästa pedagogiska stödet så att lärare och elever tillsammans kan fokusera på det som skolan ska fokusera på, nämligen utbildning och lärande.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

För att tillsammans med andra leverantörer stödja att den svenska skolan blir världsbäst på att nyttja digital teknik i den dagliga verksamheten och att på sikt kunna exportera våra produkter till andra delar av världen. Genom samarbete och samsyn kan vi nå mycket längre än om vi alla utvecklar våra produkter på ”isolerade öar”. Vi vill tillsammans med Swedish Edtech Industry vara med och driva den svenska skolans digitalisering, stödja en positiv digital arbetsmiljö och att vi tillsammans effektiviserar arbetet för lärare och elever. Jag är helt övertygad om att Sverige har möjlighet att bli världsledande inom just digitaliseringsfrågor i skolan och tillsammans kommer vi kunna realisera den visionen!