Landets äldsta edtech-bolag startade 1826: ”Digital transformation behöver nära samarbete”