Landets äldsta edtech-bolag startade 1826: “Digital transformation behöver nära samarbete”

Artificiell intelligens skall individanpassa utbildning
augusti 28, 2017
Snabbväxande tidsparare: Vi behöver öka innovationskraften med en fri och sund marknad
september 8, 2017

Vi tog en pratstund med Åsa Steholt Vernerson, VD på läromedelsföretaget Gleerups. Gleerups startades 1826 och kan nog därmed klassas som vårt lands äldsta Edtechföretag. Inte desto mindre är Gleerups ett bolag som genomgått en stor digital transformation och idag är en stor andel av läromedelsförsäljningen just digitala läromedel.

Vad är er vision kring digitala läromedel?

Vi vill underlätta för landets lärare genom digitala läromedel med smarta funktioner som spar tid och förenklar vardagen. Att ha ett strukturerat och samtidigt flexibelt läromedel så att man kan göra det till sitt eget, är vår utgångspunkt. Den snabbt ökande användningen av digitala läromedel innebär att det i år är det fler elever än någonsin som kommer att logga in i ett digitalt läromedel. Lärare och elever som använder Gleerups digitala läromedel möttes nu i augusti dessutom av en helt ny version. Här ingår t.ex. ett helt nytt planeringsverktyg där lärare enkelt bygger egna planeringar och teman utöver det omfattande lärarstöd som fanns sedan innan.

Hur kommer det sig att ni lyckats så väl?

Ända sedan vi drog igång vår digitala resa har vi gjort det i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Våra pilotskolor och pilotklasser är en av drivkrafterna i utvecklingsarbetet kring våra produkter och tjänster. Pilotskolorna är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av dagens och framtidens läromedel och tillsammans jobbar vi för att utveckla material för ett framgångsrikt lärande.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Att tillhandahålla högkvalitativa läromedel är en stor del i vårt uppdrag men vi behöver idag också hjälpa landets skolor att skapa nya arbetssätt och processer i sitt användande.  Vi är en del i skolans ekosystem och vi måste samarbeta. På samma sätt är medlemmarna i Swedish Edtech Industry en spegling av detta ekosystem. Så det är självklart för oss att vara med, avslutar Åsa Steholt Vernerson.

Vill du veta mer om förlagens och mediebolagens “business” och digitala transformation när det gäller edtech, kom till vårt After-Bokmässan-mingel den 28 september på Scandic Opalen, där Åsa medverkar. Edtech-Mediebolagens och förlagens nya affär?