Läkarstudenter bakom ny plugg-app med evidensbaserad inlärning

“Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”
mars 21, 2017
A call to Nordic Collaboration: World Learning Summit establishes a scientifically accredited publication channel, featuring Nordic Edtech
mars 24, 2017

Vi tog ett snack med Elias Berge på Göteborgsbaserade startupen Hypocampus.

Vad löser ni för problem?

Läkarutbildningen är en kunskapstung utbildning. Läkarstudenterna försöker under studiernas gång få så mycket som möjligt att fastna i minnet, dels för att klara tentorna men framförallt för att kunna använda sig av kunskaperna när de kommer ut i arbetslivet. Men även om de flesta studenterna är väldigt ambitiösa är det lätt att kunskap med tiden glöms bort. Trots att det finns stora mängder vetenskapliga artiklar publicerade på området så är inte vetenskapligt baserade inlärningsstrategier en del av läkarutbildningens curriculum och många studenter känner inte till hur de lär sig som mest effektivt och får kunskapen att fastna i långtidsminnet.

I Hypocampus kan läkarstudenter och läkare plugga enligt de evidensbaserade metoder som främjar ökad inlärning och får större del av kunskapen att fastna i långtidsminnet. Genom att använda test-enhanced learning och spaced repetition (en metod som bygger på att man kan öka långtids­inlärningen genom att dela upp repetitionstillfällena utefter uträknade intervaller) och sedan optimera inlärningsprocessen utifrån personliga lärförmågor och kunskapsluckor är målet med mjukvaran att på sikt höja kunskapsnivån i hela läkarkåren.

-Vi hörde om metoderna under grundutbildningen från två engagerade föreläsare och blev intresserade av hur man skulle kunna applicera dem i stor skala. Vi startade ett bolag för att kunna få in ekonomi i projektet och under arbetets gång har vi märkt att det finns ett stort intresse även från andra utbildningar och aktörer, berättar Elias Berge, nyutexaminerad läkare och en av grundarna av Hypocampus.

-Vi vill visa att det inte är individers kognitiva förmåga som hindrar dem från att komma ihåg det de tidigare lärt sig. Det handlar om att erbjuda redskapen för att varje individ ska kunna konsolidera gamla minnen, fylla i kunskapsluckor de har sedan tidigare och samtidigt bygga ut sin kunskapsbas. Under grundutbildningen kräver det en stor del av studietiden men under den fortsatta karriären skulle några minuter dagligen kunna göra stora skillnader vad gäller att befästa kunskap och exponeras för kunskapsområden man är svag på,

Varför har ni gått med i branschorganisationen Swedish Edtech Industry?

-Anledningen till att vi anslutit oss till Swedish Edtech Industry är för att förhoppningsvis få kontakt med andra företag, organisationer och investerare som brinner för att göra svensk utbildning bättre. Edtech är ju egentligen ingenting nytt, men jag tror att det är först nu vi ser fröna till de företag som faktiskt kommer kunna göra utbildningen märkbart bättre och inte bara ersätta pennan och pappret med ett tangentbord och en skärm, säger Elias.