Läkarstudenter bakom ny plugg-app med evidensbaserad inlärning