Kunskapsmedia Group breddar utbudet av film för lärare och elever