Kompetensutveckling är nyckeln till en lyckad digitalisering av skola

Digitala provleverantörens fyra nycklar till lyckad digitalisering
maj 7, 2018
Ex-reklamare bygger lärspel om hållbarhet
augusti 15, 2018

Vi har tagit ett snack med Örjan Johansson, nytillträdd styrelseledamot i Swedish Edtech Industry och affärsområdeschef på Atea skola. Atea är marknadsledande inom it-infrastruktur och systemintegration för privat och offentlig sektor i Norden och Baltikum. Bolaget växte tidigt genom uppköp av andra it-företag, men växer idag på egen hand. Affärsområdet Atea Skola växte fram på grund av skolans digitalisering sedan början av 2000-talet.

Kompetensutveckling är nyckeln till en lyckad digitalisering av skola

För att utveckla gedigen kundförståelse och vara en partner som både levererar teknik och kompetensutveckling anställdes tidigt verksamhetsutvecklare, vilka själva arbetat som lärare eller rektorer. Örjan, som själv har en bakgrund inom skolans värld, berättar att det är viktigt. Vi vet hur svårt det är att digitalisera sin verksamhet och för att ge skolan de bästa förutsättningar de kan få ser vi det som en skyldighet att även stärka organisationerna med kompetensutveckling, därför är vårt fokus är hela tiden att vara autentiska och utgå från forskning och beprövad erfarenhet i de kompetensutvecklingsinsatser vi genomför. Bland annat delfinansierar vi en doktorand knuten till Umeå universitet som skall studera skolans ledarskap i en digital transformation. Det är viktigt att vi engagerar oss och tar ansvar i frågor som kan göra skolan bättre, säger han.

Hållbarhetsfrågan måste upp på agendan

Idag levererar Atea digitala enheter till ungefär 45% av landets elever och skolpersonal och Örjan menar att det är ett stort förtroende och ansvar att få göra detta. Utöver att arbeta och stödja forskning på området är hållbarhet en fråga som är viktig för bolaget. Hur hushåller vi med jordens resurser, frågar han retoriskt. Atea är ett företag med ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor när det gäller it och driver till exempel hållbarhetskonferensen Atea Sustainability Focus och initiativet 100%-klubben för ökat it-återtag.

Lärar- och rektorsutbildningen måste ta digitaliseringen på allvar

På frågan om vad som behövs för en lyckad digitalisering av utbildningssystemet lyfter Örjan skolans nyckelroll i vårt samhälle för att utbilda morgondagens medborgare. Att läraryrket har tappat en del av sin status och en rådande rektorsbrist ser han som stora utmaningar där digitalisering kan underlätta och skapa möjligheter främst genom en mer likvärdig skola, men framförallt kan bra och anpassad teknik stötta varje enskild elev på sin nivå samtidigt som pedagoger och skolledare får verktyg som förenklar deras vardag. Lärar- och rektorsutbildningen måste ta dessa frågor på allvar och jobba med digitalisering som en huvudkomponent. Det kommer göra yrket mer attraktivt och våra barn får de förutsättningar de är värda, menar han.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi vill göra skillnad, dels genom att lyfta goda exempel och lösningar, men vi vill också driva en sund skoldebatt och framförallt lyfta frågan kring hållbarhet och it. Det är en fråga där vi både vill och kan påverka till det bättre. Nästan alla vill göra mer när det gäller miljö, men det är svårt att veta hur. Vi tror att vi tillsammans med Swedish Edtech Industry och dess medlemmar kan bredda kunskapen om på vilket sätt it kan bli mer hållbart.

Ateakoncernen har nästan 7000 anställda varav 2200 arbetar i Sverige. 2017 omsatte Atea drygt 32,4 miljarder norska kronor och är noterad på Oslo Börs.