Kompetensutveckling är nyckeln till en lyckad digitalisering av skola