Klistret som håller samman delarna

Digitalisering 2.0 och analog digitalisering
september 30, 2019
Studenter såg behov av digital marknadsplats för lärarvikariat
november 6, 2019

Vi har träffat Andreas Eng, VD på Eventful, ett företag vars specialitet och fokus är systemkopplingar och integrationer – att få det digitala ekosystemet att hänga ihop helt enkelt. Företaget, som funnits sen 2013, finns i Enköping, har 21 anställda och kunder över hela Sverige.

Klistret som håller samman delarna
När Eventful startade för sex år sen var fokus Office365 och integrationerna där, men med tiden har det breddats till G Suite och ytterligare system som tillkommit. Fokus är att helt enkelt koppla ihop olika it-system, se till att rätt data finns i rätt system och att användaren har ett och samma konto för att komma åt sin information. Vi är klistret som får det digitala ekosystemet att hålla ihop, säger Andreas som berättar att de även arbetar med support, utbildning och rådgivning kring användning av Office 365 och G Suite i skola och kommun. I dagsläget finns Eventful enbart i Sverige, men integrationslösningarna är universala och kan användas i flera länder.   

Bra it-system upplevs som dåliga med felaktig data
Andreas, som är en aktiv och operativ VD för Eventful, har spenderat hela sitt yrkesliv inom skola, först som lärare och sedan som konsult och leverantör av olika it-system. Drivet är att få befintliga system att fungera, där just integrationer gått som röd tråd genom arbetet. En viktig grundtanke för Andreas och Eventful är vikten av att vara en oberoende part som både kan hjälpa skolorna och vara ett bollplank till andra leverantörer. Alla som arbetar på Eventful gör det för att de vill göra skillnad för våra lärare och elever, säger Andreas. Att se hur användare uppfattar it-system som “skitsystem” när det ofta beror på att systemen inte pratar med varandra gör att man vill in och fixa till, fortsätter han. De flesta it-system vi har i skolan är bra, hävdar Andreas. Riktigt bra. Men de uppfattas som dåliga eftersom de har felaktig data. Integrationerna är nyckeln till att få till bra digitala ekosystem. Det måste bara fungera.

Samarbete för att allt ska fungera
Tänk lärare och elever som packar upp sina datorer och automatiskt får tillgång till alla sina program och att allt bara fungerar, säger Andreas. Det är målet. Vi fixar detta redan idag, men inom fem år hoppas jag att många fler, majoriteten av våra skolor har användarupplevelsen av att allting bara fungerar, antingen via oss eller någon annan part. Det handlar mycket om samarbete för att få det att fungera. Samarbete mellan oss, kunden och andra företag inom skolbranschen, menar han.

Sanktionerat införande är avgörande
I rollen som bollplank och med lösningar som bygger samman det digitala ekosystemet, har Andreas varit mer eller mindre delaktig i flera införanden av digital teknik och digitala lösningar runt om på Sveriges skolor. Tre faktorer är tydliga när det gäller hur lyckade satsningarna blir, tipsar Andreas.
Förankring – införandet måste vara förankrat och sanktionerat av ledningen. Att skolledare tar sig tid och visar intresse och engagemang är avgörande.
Delaktighet – inkludera medarbetare i införandet och se till att ha minst en person per enhet som är lite mer ansvarig. De blir sedan bra ambassadörer på sina enheter.
Utbildning – ta fram tydliga styrdokument för vad medarbetare måste göra och vad som är valfritt. Utbilda kring detta och sätt upp intuitiva supportflöden. 

Därför är Eventful med i Swedish Edtech Industry
För oss är det viktigt att det finns en öppen marknad med företag som samarbetar. Vi vill vara en central del i detta och då är Swedish Edtech rätt plats.

Läs mer om Eventful här.