Kattalo – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar att lära sig läsa