Jahopp KiP hjälper företag och utbildningsorganisationer till “ständigt lärande”