Innovation: “Vi ska lyfta barns förståelse för hjärnan och dess funktioner över hela världen.”