Innovation: “Vi ska lyfta barns förståelse för hjärnan och dess funktioner över hela världen.”

Bolag i snabb tillväxt: “Vi behöver anställa en person i veckan till 2020”
mars 27, 2017
Kris i mediebranschen födde idé om app för att lära källkritik
april 1, 2017

Vi träffar spelutvecklaren Jenny Nordenborg VD och medgrundare i Brain Harbour, som tillsammans med två hjärnforskare, Sissela Nutley och Stina Söderqvist, startat Edtech-bolaget. Jenny kallar sig “helt rookie” i EdTech-branschen, men har lång erfarenhet av spelindustrin, där hon med Neat Corp. har vunnit flera internationella priser. Deras bolag lanserades för ett par veckor sedan och gick redan från start med i Swedish Edtech Industry.

Från VR-spel till hjärnan, vad hände?

-Vi tre träffades på konferensen EdTech Sweden– två hjärnforskare och en spelutvecklare, och med våra otroligt skilda bakgrunder hade vi förmodligen inte annars träffats. Vi har alla en passion för hjärnan och att hjälpa unga i deras mående och liv. Med våra olika kompetenser föll pusselbitarna snabbt på plats. Vi började direkt skissa på spelidén.

Brain Harbour verkar genom spel och edtech för att lära barn om deras egen hjärna och dess funktioner, något som visat sig kunna ge positiva resultat i allt från lärande till pro-socialt beteende och mental hälsa. Vi startade i början av året och vänder oss till en början till den svenska och engelsktalande marknaden, både privat och skola. Förståelse om hjärnan och lärande är ju skalbart, samma behov överallt.

“Vi ska lyfta barns förståelse för hjärnan och dess funktioner över hela världen.”

-Idag står vi i startgroparna, men med en tydlig vision om målet och framtiden. Vi ska lyfta barns förståelse för hjärnan och dess funktioner över hela världen. Om fem år vill jag att finns vi i ett flertal länder och har kunnat visa effekt av våra produkter på flera plan.  

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

-Utan samarbete mellan företagen faller den privata satsningen på utbildning och fortbildning. Tillsammans är vi starkare, både politiskt, innehållsmässigt och kunskapsmässigt. Jag hoppas att vi kommer bli ett lika starkt community som jag sett inom spelbranschen, avslutar hon.