Reseberättelse Hongkong: Utbildningssystem i behov av förändring

Angelica Hedin: “Skola för mig är vad fotboll är för Zlatan”
december 1, 2017
Nordisk jätte med 7 miljoner användare mellan 3-103 år
januari 8, 2018

Under en intensiv vecka reste vi som en av två delegationer med Prins Carl-Philip till Hongkong. Resan är prinsens första i sitt slag och med sig har han två områden han vurmar extra för, design och edtech. Vi ledde edtech-delegationen och det är också vår första internationella resa. Syftet var att lära mer om Hongkongs utbildningsmarknad, knyta kontakter och presentera svensk edtech för Hongkong, en portal till östra Asien. Resan arrangerades av Business Sweden i samarbete med det svenska generalkonsulatet i Hongkong. Resan var en succé när vi redan första dagen tecknade ett avtal med HKEdcity, den viktigaste portalen för att nå marknaden i Hongkong. Våra bolag som reste med knöt viktiga kontakter och flera piloter är redan på gång i flera skolor. Vi har haft fruktsamma dialoger med Hongkongs regering och skolmyndighet och redan nu planerar vi för nästa resa i vår, där vi kommer att hålla ett seminarie om svensk edtech och knyta starkare band mellan Hongkong och Sverige när det gäller utbildningsfrågor. Resan gjorde det tydligt att vi har olika styrkor där vi kan lära mycket av varandra. Här gör jag några nedslag i programmet, för att teckna en bild av vad resan givit.

Viktigt avtal öppnar dörrar för svenska edtech-bolag i Hongkong

Hong Kong Education City (HKEdCity) och Swedish Edtech Industry skrev redan första dagen ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) där vi avtalat om ett samarbete som skall introducera svensk edtech till skolor i Hong Kong genom HKEdCitys kanaler. HKEdcity är ett statligt ägt bolag som fungerar som en portal för information, resurser och tjänster till Hongkongs skolor. Utifrån ett affärsperspektiv, så ger samarbetet med HKEdCity oss möjlighet att introducera fler svenska innovativa bolag till Asien. Resan visade tydligt att vi har mycket att erbjuda skolorna. Vi var på plats före prinsen landade och signade redan då avtalet innan delegationerna mötte upp prinsen för välkomstmingel på generalkonsuln Helena Storms residens med utsikt över hela Hongkongs skyline. Efter minglet var det dags för edtech middag där prinsen och hela edtechdelegationen fick tillfälle att träffa ”premiärministern”, innovationsministern, utbildningsministern samt forskare och den svenska handelskammaren i Hongkong. Där firade vi vårt samarbetsavtal. Många spännande samtal om innovation och gemensamma utmaningar som vi kan hjälpa varandra i kommande samarbeten.

Frukost hos regeringschefen: Hongkong boomar, men har många utmaningar

Hongkong har 8 miljoner invånare på en yta lika stor som Öland. Ekonomin går bättre än MTR-tågen, som de framgångsrikt gått in på svensk marknad med, berättar Carrie Lam, Hongkongs regeringschef, vid det exklusiva frukostsamtalet vi fick närvara vid under torsdagsmorgonen. Hong Kong har de senaste åren gått med så stort överskott att pengarna läggs på hög, en hög som närmar sig höjderna på Hong Kongs skyskrapor. Hon berättar vidare att de har utmaningar  för att framtidsförsäkra sin ekonomi och tillväxt, inom områden Sverige är starka på och hon lyfter framförallt innovation och kreativitet. Automatiseringen och robotiseringen är väldigt påtaglig i Hongkong med Shenzhen, teknologisk hårdvaras epicentrum, på andra sidan vattnet, man behöver satsa på innovativa medborgare och processer. Samtidigt kan man bara betala med kontanter i taxis. Vilket jag blev hårt medveten om vid första tillfället. Kontrasterna är stora från helt superdigitaliserat till helt analogt, något vi ser inom flera områden. Med vid frukosten var bland annat ett svenskt bolag, C´monde, som precis vunnit upphandlingen att designa ett nytt system för återvinning och hållbara konsumentmönster, ett eftersatt område i Hongkong.  År 2015 var Sverige Hongkongs 35:e största handelspartner med en svensk export som uppgick till 4,5 miljarder kronor. Idag finns 180 svenska företag etablerade på marknaden. Karolinska Institutets första forskningscenter utomlands öppnades i år i Hong Kong och samarbetet på forskningsnivå kan nu fördjupas. Det grundläggande utbildningssystemet behöver också genomgå stora förändringar för att möta de nya behoven av digital kompetens, innovation och samarbetsförmåga som är en grundläggande faktor för innovation. Där har man stora utmaningar då undervisningskulturen präglas av ”teach for the test”. Här lyfte prinsen särskilt fram svenska edtech-lösningar och berättade om sin dyslexi och hur tekniska verktyg kan stödja. Generalkonsuln, Helena Storm, lyfte fram innovationsgraden och kvaliteten hos våra svenska edtechbolag och hur detta också visar sig i den starka tillväxt branschen är i just nu. Mötet avslutades i stor enighet, att vi har mycket att lära varandra på området och att ett fördjupat samarbete är önskvärt.

Hongkongs utbildningssystem: Will it take my kid to Harvard?

Hong Kongs utbildningssystem är präglat av sin historia av att vara en brittisk koloni och det finns flera skolsystem. Public schools med kinesisk läroplan och de internationella skolorna med IB-läroplaner eller brittiska läroplaner, de är dyra att gå på. Man räknar med att man i genomsnitt lägger upp till 40% av sin årliga inkomst på barnens utbildning. Hela kulturen präglas av konkurrensen. Universitetsplatserna är få och de som inte kommer in på högrankade Hong Kong University, måste åka till Australien eller USA för sin utbildning. Tester, prov och höga studieresultat präglar allt vi ser och hör på resan, men medvetenheten om att nya arbetssätt måste till spirar på flera ställen. På de skolbesök vi gjorde, där prinsen togs emot som en rockstjärna med hurrade elever och flickor som utbrast ”Oh, he is so cute!”, fick vi se flera exempel på enastående arbetssätt, med högteknologisk utrustning där eleverna arbetade med avancerade program inom arkitektur, teknik, prototypande och design. Makerskola på hög nivå med en tydlig koppling till de akademiska målen i läroplanen. Närheten till Shenzhen är påtaglig. Men dessa skolor hör till undantagen. Generellt präglas skolorna av en låg grad av digitalisering där processer sköts manuellt och de akademiska målen i kursplanerna sköts helt analogt. Lärare vi träffar vittnar om undervisning på 24 pass i veckan, rättning av de omfattande testerna ligger på 10-20 timmar i veckan och läxor har en stor plats i systemet, eleverna sitter hemma flera timmar om dagen med obligatoriska läxor. Symptomatiskt är ett av Hong Kongs mest framgångsrika edtech startups Snapask, en app där man direkt kan ställa frågor till lärare och få hjälp med läxarbetet. Konkurrensen och de höga kraven leder visserligen till höga resultat, för de högpresterande och de medelpresterande, men med kulturskillnader på hur man ser på de elever som har utmaningar i sitt lärande. Man satsar helt enkelt mer på toppen. Systemet skapar också mycket ohälsa, med press, stress och många unga som mår dåligt.

Att utveckla kreativitet och samarbetsförmåga är en av de största utmaningarna för att Hongkong skall bygga den innovationskraft de behöver för framtiden. De höga resultaten visar på uthållighetsförmåga eller grit, som jag tror vi kan lära oss en del av i Sverige.

Möte med Education Bureau: skolmyndigheten om Hongkongs digitala strategi för skolor

Jag fick en möjlighet att sista dagen träffa ledningen på Education Bureau, Hong Kongs myndighet motsvarande Skolverket. Nu är den fjärde strategin för digitalisering och digital kompetens under utarbetande. Just nu avslutas den senaste stora satsningen då 2017 avslutas med att samtliga skolor med statliga medel utrustats med wi-fi. Skolor har kunnat söka om en engångs startbudget om 200.000 HK dollar vilket motsvarar drygt 200.000 svenska kronor. Dessa verkar ha satsats i grundläggande hårdvara som makerverktyg, 3D-printers, laserskärare eller robotar för programmering. Skolorna präglas av BYOD, Bring your own device, vilket ligger i linje med att föräldrar betalar skoluniformen, läroboken och annat som rör skolan. Flera skolor arbetar med sponsorer för att kunna bygga upp sin maskinpark. Vanligt att alumni, dvs gamla elever, hjälper till och sponsrar. Representanterna på Education Bureau, berättar att de i nästa steg kommer att ge familjer med låg inkomst medel för att kunna köpa en dator eller lärplatta. Digital kompetens har redan funnits i deras digitala strategier i olika omfattning, i kommande kommer också programmering att läggas till. Något som ytterligare kommer att driva på utvecklingen på bredare front. Användningen av edtech har ökat dramatiskt de senaste två åren och förväntas öka i snabbare takt. Statligt ägda bolaget HKEdcity samlar alla digitala läromedel och resurser till elever, lärare och föräldrar på ett ställe med en inloggning. Syftet är att skapa möjligheter för bolag att ta fram lösningar och lätt kunna nå marknaden. Man tror på den fria marknaden för att man skall få de bästa produkterna ute i skolorna. Där jobbar man tätt med Education Bureau kring kvalitetsfrågor, men också standardarbete lyftes som viktigt, så vi hittade många gemensamma frågor och intressen.

Prinsen lyfter sin dyslexi i personligt tal

Den svenska handelskammaren i Hongkong, bjöd tillsammans in till en storslagen galamiddag med influgna Michelinkockar från Frantzén, Cirkus Cirkör och Nobelexperten inom kreativitet, Tobias Degsell, som bjöd på en kort föreläsning med en kreativitetsövning för alla gäster. Tvåhundratjugo gäster var inbjudna och galan hölls på exklusiva American Club. Prinsen höll ett personligt tal där han lyfte svensk innovation inom edtech och design. Innovation som för honom personligen betyder mycket, där han särskilt lyfte sin dyslexi och de erfarenheter det givit honom, något som berörde.

Resan avslutades med ett gemensamt seminarium på entreprenörshubben Metta där design och edtech-delegationen satt i gemensam panel och diskuterade kreativitet på ett seminarium under ledning av Business Swedens delegationsledare Marie-Claire Maxwell.  Där bjöd prinsen på sig själv och tog en stor gruppselfie, något han vanligtvis inte gör. Vi fick också en hel förmiddag med en genomgång av affärsstrategier, ”go to market”- tips och mycket värdefulla tips inför lansering på olika marknader av en investerarexpert och en av Asiens mest betydelsefulla mötesplatser för edtech. Mycket uppskattat.

Business Swedens företagsdelegationer

Den ena delegationen består av representanter från svenska företag som deltar vid Hong Kong Business of Design Week (BoDW), Asiens största årligen återkommande designevent.

Swedish Edtech Industrys delegation branschorganisationen, som representerade alla de bolag som är intresserade att gå in i Hong Kong och företagsrepresentanter från Edqu, Strawbees/Quirkbot och Dugga mfl.

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till HKH Prins Carl-Philips  för hans engagemang för utbildningsfrågor. Ett engagemang som öppnat dörrar för oss i Hongkong. Vi vill också rikta ett särskilt tack till Det svenska generalkonsulatet med Helena Storm i spetsen, den svenska handelskammaren i Hongkong och alla vi mött som varit så generösa med att dela erfarenheter och kunskap. Men särskilt tack till hela Business Sweden teamet, där Marie-Claire Maxwell planerat och arrangerat högoktaniga möten och aktiviteter resan igenom. Det har skapat helt otroliga förutsättningar och kontakter för svensk edtech i Hongkong. Nu planerar vi för vårens resa!

Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry