Nu lanserar vi!

Save the date!
maj 9, 2014
Rapport: Edtech i världen- nya möjligheter
februari 27, 2017

Idag lanseras Swedish Edtech Industry, en helt ny branschorganisation som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige och syftet är att driva frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Etablerade bolag, startups och investerare kraftsamlar och bygger ett nätverk som stärker svensk edtech, både på hemmamarknaden och för export.

Initiativet är efterlängtat, svensk edtech befinner sig i ett momentum och det har saknats ett forum för att bygga ett starkt nätverk mellan etablerade bolag, startups, investerare och utbildningssektorn. Redan innan lanseringen vi över trettiofem medlemmar. Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt. Det skall bli vansinnigt spännande att skapa förutsättningar för att Sverige skall bli ledande inom edtech, både kring att utnyttja digitaliseringens möjligheter i utbildningssektorn, men också som en framtida exportbransch. Läs hela pressmeddelandet här!