Hands-On Science skapar kreativa lärmiljöer i skolan och mer hands-on undervisning

Branschrapport 2021 – nya behov driver på utvecklingen
april 26, 2021
Royal Schedule automatiserar och förenklar schemaläggning med AI-baserad algoritm
maj 17, 2021

Vi har pratat med Sofia Winerdal, utbildningschef på Hands-On Science, ett företag som säljer kreativt, pedagogiskt material med naturvetenskapligt fokus för att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola och skola.

Programmering, digitala verktyg och kreativt skapande

Sofia, som ansvarar för den utbildningsverksamhet företaget erbjuder, berättar att Hands-On Science grundades 1996 av Agneta Nilsson, biolog med en vision om att göra NO-undervisningen mer stimulerande och mer hands-on helt enkelt.

– Sedan dess har Hands-On Science produktsortiment utvecklats i takt med förändringar i läroplanen och efter pedagogernas behov och intresse. 2019 blev Hands-On Science ett systerföretag till Lekolar AB. Tillsammans är vi nu marknadsledande i Norden på att skapa lärmiljöer i skolor och förskolor genom att tillhandahålla pedagogiska produkter, möbler, inredning, lekplatsutrustning och kompetens.

Som ett fristående bolag inom Lekolarkoncernen fortsätter Hands-On Science att erbjuda specialistkompetens och ett brett sortiment inom programmering, digitala verktyg och kreativt skapande med ett tekniskt och naturvetenskapligt fokus. Produktsortimentet innehåller olika slags läromedel för kreativ inlärning, berättar Sofia.

– Vi fokuserar på att välja ut och erbjuda stimulerande material och produkter för att barn ska få en mer hands-on upplevelse i sin utbildning och sitt lärande. Utöver det erbjuder vi även workshops, webbinarier och olika events. Vi vill inspirera pedagoger till ett mer laborativt arbetssätt, vilket vi gör via vår blogg samt i sociala kanaler. Allt med ambitionen att fortsätta vara ledande i att tillhandahålla ett väl utvalt produktsortiment och att inspirera till en mer hands-on undervisning.

Digitala labb

Pandemin har påverkat Hands-On Science arbetssätt och erbjudande, säger Sofia.

– Tidigare träffade vi våra kunder fysiskt genom workshops ute på förskolor, skolor, mässor och olika event, men på grund av pandemin har vi tänkt om och erbjuder nu fler digitala möten i form av webbinarier som vi kallar ”LABB”. Vi har bland annat FJÄRILSLABB där man får följa Tistelfjärilens livsstadier, hur man odlar fjärilar i skolan eller förskolan och ROBOTLABB där deltagarna får bekanta sig med olika robotar och hur de kan användas i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg.

Webbinarierna är kostnadsfria och oerhört uppskattade, berättar Sofia, som hoppas att de via sina LABB ska nå ut till fler pedagoger och på så sätt få chansen att inspirera fler.

– Vi vet att lärarna idag efterfrågar och önskar mer fortbildning inom programmering och digitala verktyg.

Pedagogerna behöver känna sig trygga i styrdokumenten

Sofia har lärarbakgrund och har tidigare arbetat med IKT och programmering i förskolan, skolan och på fritids.

– Jag brinner för en digitalt likvärdig skola och förskola där alla barn och elever ska ha samma chans till digitalitet oavsett verksamhet och pedagoger. För att lyckas med digitaliseringen av utbildningssystemet krävs en likvärdig satsning där alla pedagoger oavsett förutsättningar känner sig trygga med de styrdokument som åligger förskola och skola.

Genom att vara medlemmar i Swedish Edtech Industry, har vi en chans att påverka och driva frågor kring olika satsningar och den svenska edtechindustrin, avslutar Sofia.

Läs mer om Hands-On Science här.
Hands-On Science blogg här