Frustrerad rektor ville använda resurserna rätt

Sveriges bäst bevarade edtech-hemlighet
april 4, 2018
Digitala provleverantörens fyra nycklar till lyckad digitalisering
maj 7, 2018

Vi har träffat Ulrika Munkby, Edtech ansvarig på Stratsys, en digital plattform för att planera och följa upp skolans verksamhet på ett enklare och effektivare sätt. Företaget startades av två universitetskompisar Henrik Lepasoon och Magnus Pernvik i en frustration över att det var så svårt att följa upp strategiska planer och mål på en och samma plats. Som rektor stod Ulrika med exakt samma frustration.

Idag har Stratsys 130 anställda och märker en ökad efterfrågan på sina produkter som idag används över hela världen. Deras utbildningslösning ha de paketerat och förenklat där de samlar många av de ledningsprocesser skolan har att hantera. På frågan om hennes bakgrund och hur hon hamnade på Stratsys, berättar Ulrika att  hon i grunden är lärare och senare även rektor. Hennes rektorsuppdrag innebar ofta att ”städa” skolor med stora ekonomiska eller organisatoriska utmaningar.  En av de största utmaningarna var att kommunicera och visualisera vad som behövde åstadkommas på skolan. Det var dessutom en stor utmaning praktiskt och tidsmässigt att hantera det strategiska arbetet i relation till det pedagogiska ledarskapet. Då fick hon idén till verktyget Resursplanering för skola som idag ingår i Stratsys produktflora.

Det måste finnas tid till det viktiga ledarskapet

Det är ingen tvekan om att hon brinner för  smarta lösningar. -Som förälder till fyra barn och dessutom ”gammal” rektor, så vet jag vikten av att skapa funktionella och enkla processer kring skolans hela uppdrag. I verktyget kan vi se att det ofta finns både pengar och resurser (behöriga lärare), det svåra är att använda dem rätt. Med vår konsulthjälp och verktygets stöd kan man lättare lösa den stora utmaningen. Styrning och ledning är en del av digitaliseringen av utbildningssystemet. Kan vi skapa en bättre vardag för alla rektor så kommer det också att gynna både hela lärarkåren och framförallt allas våra barn. Det roligaste med att arbeta med stöd till skolor är tillfredställelsen när jag får möta rektorer och andra inom skolan som plötsligt känner att det får koll på hela sin verksamhet. Jag brinner verkligen för att förenkla deras arbetsliv genom att effektivisera  de interna processerna, då blir det ju tid över för det viktiga ledarskapet.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi har blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry för att kunna vara en del i det viktiga arbetet med att väva samman digitala verktyg så att arbetslivet blir enklare, effektivare och roligare än innan. Med kunskap kring hur komplex utbildningssektorn är så vet vi att vi tillsammans med andra bolag kan skapa bättre förutsättningar om vi samverkar, bland annat genom att vara en del i denna branschorganisation.