Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore