Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore

Eva Houltzén: “Lås inte in skolan i slutna system!”
maj 8, 2017
Swedish Edtech Industry välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi
maj 19, 2017

Lexplore startade, precis som många andra edtechföretag, ur en samhällelig frustration. Många barn med läs- och skrivsvårigheter blir upptäckta väldigt sent idag. Det här är ingens fel men det saknas systematiska förutsättningar för skolorna att upptäcka de här barnen i tid, något vi vill förändra, berättar Fredrik Wetterhall, VD för Lexplore när vi träffar honom för en kort intervju.

Forskningsbaserad metod med eye-tracking teknologi

Genom Karolinska Institutet Innovations fick Fredrik kontakt med forskarna Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto som forskade vid Karolinska Institutet. Forskningen syftade till att genom eyetracking och AI kunna screena barn redan i lågstadieåldern för risk för läs- och skrivsvårigheter. På så vis kan rektorer och politiker tidigt skapa sig en översikt över hur det ser ut i hela skolor och kommuner.  Detta gör att skolledning, rektorer och lärare tidigt kan göra insatser samt fördela resurser på bästa vis.

Angående själva tekniken är Fredrik är noga med att poängtera att det inte är ögonens rörelser som är orsaken till dyslexi. Däremot kan avvikelser i ögonrörelserna under läsning vara en indikation på att det föreligger en risk för dyslexi redan under de första skolåren. Därför gör ögonrörelsemätning det möjligt att på ett metodiskt och enkelt sätt identifiera dessa elever. Det är precis vad Lexplore gör med sin metod.

Lexplore på väg ut på internationella marknader

Vi har bara funnits sedan 2015 och finns i dagsläget på den svenska marknaden men ska lansera i USA och Storbritannien efter sommaren. Som det ser ut idag räknar vi med att finnas på tio olika marknader, vara ledande på fem och finnas tillgängliga för nästan alla åldrar. Idag är vi tretton anställda men räknar med att vara betydligt fler över hela världen.

– Vi vill göra skolan ännu mer evidensbaserad och likvärdig och har förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen mot det målet om fem år, säger Fredrik.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi vill gärna bidra och vara en del av ett ökat samarbete aktörer emellan inom skolans värld. Vi gynnas alla av att lära och ta hjälp av varandra. På så vis skapar vi med tiden en bättre skola för alla.