Forskningsbaserat digitalt läromedel för nyanlända höjer resultaten

Förlagschefen: Vi har ett enormt ansvar!
augusti 20, 2018
Nyfiken på: Sveriges nytillträdda professor i edtech
september 23, 2018

Vi har träffat Anna Kraft, som sedan 2018 är vd på Studi, som inom ramen för ett större forskningsprojekt utvecklat ett digitalt verktyg på sex språk med korta, animerade filmer, som täcker läroplanen för högstadiet. Nyanlända ungdomar kan lyssna på sitt eget modersmål. Resultaten visar att skolor som använder Studi har betydligt högre måluppfyllelse än andra skolor. Dessutom är elever mycket mer benägna att klara de nationella proven i klass 9.

Forskningsbaserat lärverktyg för nyanlända expanderar internationellt

Tillsammans med närmare 50 svenska kommuner, Vinnova, forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet, driver Studi forskningsprojektet “Skola för alla från första dagen” (Språkprojektet). Det syftar till att fortsatt utveckla läromedlet så att det ger alla elever chansen att lära i sin egen takt tillsammans med klassen – oavsett språk, förmåga och bakgrund. Anna berättar att detta är ett sätt för nyanlända att snabbt integreras i svenska skolan och stödja lärarna att individanpassa undervisningen i klassrummet, oavsett språklig bakgrund. Vi kan också hjälpa studiehandledare och mindre erfarna, obehöriga eller vikarierande lärare, som kan ha luckor i ämneskunskaperna.

Studi och deras systerföretag Binogi är för närvarande verksamma i Sverige, Tyskland, Kanada och Tanzania, berättar Anna. Vi når idag 40 procent av alla elever och lärare i högstadiet. Detta vill vi bredda, så att fler elever får möjlighet till läromedel på sitt språk. Man vill även uttöka antalet språk, fortsätter hon. Samtidigt går vi också in på flera marknader internationellt. Just nu befinner vi oss också i en fas där vi ombildar aktiebolaget till icke-vinstgivande. Allt överskott satsas på forskning och utveckling, något som är viktigt för henne, hon har bland annat en bakgrund inom kognitionsvetenskap kopplat till digitala tjänster.

Vad behövs för en lyckad digitalisering av utbildningssystemet​?

Det finns många aspekter på digitaliseringen av utbildningssystemet. Det handlar inte bara om rätt uppkoppling och utrustning. Det handlar om att först förstå helheten och knyta digitaliseringens möjligheter till tydligt uppsatta mål. Vi måste arbeta tvärvetenskapligt med forskning som stöd i områdes- och kompetensöverskridande nätverk. Vi som privat aktör och leverantör av ett digitalt läromedel och lärplattform kan bidra med att öka kunskapen hos huvudmän, skolledare och pedagoger och involvera dem i förändringsarbetet. Det handlar om att förstå och utgå från användarnas situation, behov och beteende och resan de befinner sig på. Tar vi höjd för den resan och ser målen för resan – och att den kan se annorlunda ut för olika personer – kan vi också erbjuda en bättre och enklare lösning.

Det krävs en ny upphandlingsform för digitala läromedel

Digitaliseringen av skolan är ett gemensamt samhällsintresse. Därför måste man tänka om och förstå hur man upphandlar och arbetar tillsammans med producenter av digitala läromedel, varnar hon. När det gäller rena digitala läromedel i allmänhet, och de som är speciellt utformade för marginaliserade elevgrupper i synnerhet, finns några inneboende nackdelar med en traditionell ramavtalsupphandling och avrop i enstaka eller mindre antal exemplar. I värsta fall kan en sådan upphandling leda till att köparen får en mindre omfattande tjänst till samma kostnad och att utbudet av stöd till elever med stort stödbehov helt försvinner. I vissa fall exkluderas vi från upphandlingar genom formuleringar av de generella kraven.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Med Swedish Edtech Industry får vi nycklarna till know-how och hela det ekosystem som kretsar kring att skapa en bättre skola och ett bättre lärande. Genom samverkan i detta nätverk, och med andra aktörer inom skola och utbildning, kan vi också förmedla till politiker och skolledare, rektorer och pedagoger vad som är viktigt från perspektivet att vi är digitala leverantörer. Genom dialog, samarbete och produktutveckling kan vi bidra till att digitaliseringens kraft främjar en kunskapsutveckling och ett lärande som ger alla i skolan ett lyft. Swedish Edtech Industry visar genom ett tydligt och inkluderande ledarskap att vi tillsammans kan bidra till och samskapa den skola vi vill kunna erbjuda alla för att lyfta lärandet i Sverige.