Forskningsbaserad AI-app skall lyfta matematikresultat

Ex-reklamare bygger lärspel om hållbarhet
augusti 15, 2018
Förlagschefen: Vi har ett enormt ansvar!
augusti 20, 2018

Vi har träffat Martin Hassler Hallstedt, vd på nystartade Scientific EdTech som utvecklar ett optimalt sätt att lära ut matematik i lågstadiet. Martin är psykolog och forskare och appen som de har utvecklat heter Planetjakten och bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) med vetenskapligt bevisad effekt. Målet är att förbättra elevernas matematikfärdigheter och att höja PISA-resultaten i matematik. Företaget startade i januari 2018 och riktar sig initialt mot den svenska marknaden, men eftersom innehållet i matematik är generiskt oavsett land kommer företaget snart att gå internationellt.

Martin har arbetat med matematikundervisning i lågstadiet i 10 år. I februari disputerade han med en stor randomiserad studie som visade att elever läser in upp till 0,5 år i matematik om de tränar i kbt-programmet Planetjakten i 20 veckor jämfört med kontroll- och placebogrupper. Studiens upplägg motsvarar en läkemedelsstudie och artikeln är publicerad i en högt rankad internationell vetenskaplig tidskrift med peer-review. De långsiktiga effekterna är särskilt goda för elever med låg socioekonomisk status och elever på invandrartäta skolor. Det är detta Scientific Edtech nu vill sprida till våra klassrum.

Forskaren som blev edtech-entreprenör

Med ett stort intresse för KBT och inlärning har Martin tidigare utvecklat ett evidensbaserat föräldrastödsprogram som heter Komet. Drivkraften för att starta företaget Scientific Edtech har varit frustration och ilska. Jag blir förbannad när jag ser att effektiva metoder från KBT inte används i skolan fast det är uppenbart att segregation och negativa PISA-resultat skulle kunna vändas om vi systematiskt förbättrade undervisningen med evidensbaserade metoder, menar Martin. Till exempel lämpar sig de pedagogiska KBT-metoderna som vi har utvecklat utmärkt för att lära ut mer komplexa färdigheter som problemlösning i matematik – något som tar mycket tid för en lärare som i nuläget behöver ge varje elev individuellt stöd, fortsätter han. Ambitionerna för företaget är högt ställda och man valde matematik som ämne då forskning visar att det är det ämne som starkast påverkar hur barn lyckas i skolan och senare i livet.  

Ett system för högeffektiva undervisningsprogram

Som nystartat bolag, där de snart har ett komplett digitalt läromedel i matematik för lågstadiet med adaptiv matematikträning, så undrar man ju vad planerna är på längre sikt. På frågan om var Scientific Edtech befinner sig om fem år, svarar Martin att målet är att ha en signifikant andel av den svenska lågstadiemarknaden i matematik och etablerad försäljning i ytterligare några länder, med fler genomförda forskningsstudier. I det läget har vi inte en app bland andra, fortsätter han, utan ett system som testar fram högeffektiva undervisningsprogram och genomför storskaliga vetenskapliga studier för att verifiera våra tjänster. Det är helt klart är att han brinner för att öka forskningsbaserad undervisning i stor skala.

Vad behövs för en lyckad digitalisering av utbildningsssystemet?

Skolverket föreskriver att skolan ska styras av beprövad erfarenhet, vetenskap och evidens. Beprövad erfarenhet används redan för att skapa digitala läromedel, men Martin menar att vi nu har möjlighet att använda vetenskap och evidens för att verkligen öka resultaten. Om det digitala ska tillföra något mervärde behöver vi utvärdera vilka digitala insatser som ger mest för skattepengarna. Till att börja med behöver vi bra digitala kunskapstester i alla ämnen för att kunna mäta effekterna av de digitala insatserna, något han inte menar finns idag. Om vi inte kan mäta elevernas kunskaper med säkerhet kan vi inte heller utvärdera effekterna av de digitala läromedlen. Dessutom måste lärare måste få systematisk träning i att använda digitala läromedel, först då kommer vi att se en effekt. Denna träning av lärare behöver utvärderas vetenskapligt för att vi ska lyckas med att höja skolresultaten och säkerställa en lyckad digitalisering.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi tycker att organisationen ger oss viktig information om vad som händer i branschen och vi har redan fått värdefulla råd. Vi tror att Swedish Edtech Industry kan hjälpa oss att hitta organisationer och företag som vill arbeta tillsammans med oss för att använda digitaliseringen till att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vi kommer från en bakgrund där man söker kunskap och delar med sig av den för samhällets och människornas bästa.