Forskare möter lärare i gemensamma lektionsverkstäder

Alla, oavsett läs- och skrivsvårigheter, ska ges möjlighet att vara framgångsrika i skolan och på jobbet!
september 28, 2020
I krisens spår: tre incitament som driver innovation av utbildningsteknologi
oktober 5, 2020

Höstens intervjuer med våra medlemsbolag fortsätter och nu har vi pratat med Linus Rahbek, vd på Eduquality AB, ett företag som arbetar med forskningsbaserad skolutveckling och som just nu är aktuella med Lektionsverkstad.se – en workshopform där skolforskare möter lärare och där man tillsammans arbetar fram lektioner på forskningsgrund.

Lokal relevant undervisning, klimat och argumentation populära tema

Linus, med en bakgrund som rektor och som drivit flera företag inom digital affärsutveckling, säger att han tycker att just detta möte saknas i skolan idag. Mötet mellan forskare och lärare där man tillsammans tar fram lektioner som man vet fungerar för eleverna. I och med verkstäderna löser man en del av det pedagogiska ledningsarbetet för rektor och förstelärare också, då man skickar med material för deltagarna att föra vidare till sina kollegor på skolan, fortsätter Linus.

Teman för våra lektionsverkstäder är t.ex. lokal relevant undervisning, som är en trend på framåtgående och en självklarhet som vi märker är mycket populär, berättar Linus. Likaså är klimat och argumentation populära teman och vi har också tagit fram en specifik Lektionsverkstad för de outbildade lärare som finns idag.

Lektionsplanerare med hjälp av AI

Utöver Lektionverkstad arbetar vi idag också för att driva igång en digital lektionsplanerare med hjälp av AI. Detta är något som kommer bespara tid för läraren och mycket pengar för skolan, samt höja kvalitén på lektionen i klassrummet, menar Linus. Det kommer förändra mycket till det bättre främst för lärare och elever. Vår förhoppning är att vi, med detta verktyg, kan arbeta ännu bredare och med ännu flera länder inom några år.

Digitalisering – en balansgång

För att lyckas med digitaliseringen gäller det att vara bra på balansgång, säger Linus och förklarar att produkterna som ska in i skolan behöver vara “lagom” mycket digitala för kunden som i sin tur behöver ha rätt mognadsgrad för att kunna ta till sig av digitaliseringens funktionalitet. Det handlar normalt sett om timing, men nu under Covid-19 har man varit tvungen att växla upp och det ställer högre krav på oss som levererar. På sikt behövs också bättre upphandlingar där flera aktörer kan delta och det behövs ännu mer förståelse och stöd från politikerhåll för var skolan befinner sig, menar Linus. Vi måste också bli bättre på att ta till oss lyckade exempel från andra länder och öppna upp för samarbeten mellan företag. Sedan ska det nå fram och bli till nytta för skolan också. En utmaning.

Mötet mellan människor viktigt för lärande och för skolan

Coronapandemin har som sagt dragit upp tempot på digitaliseringen i skolan, säger Linus, vilket är positivt för oss på Eduquality, även om jag personligen tror att mötet människor emellan och relationer är otroligt viktiga när det kommer till lärande och skolan överlag. Problemet med det i sig är att det är svårt att mäta. Skulle man kunna mäta värdet i relationer och hur det påverkar oss människor bättre tror jag att det skulle vara prioriterat och kanske till och med schemalagt, säger Linus med ett skratt.

Skolan är det viktigaste vi har i samhället och den plats där vi kan påverka flest, tidigt. Då ska vi självklart vara med och påverka på alla sätt vi kan för att förbättra förutsättningarna för svensk skola att bli bäst i världen. Då är Swedish Edtech ett forum som passar oss bra, avslutar Linus.

Läs mer om Eduquality här och Lektionsverkstad här