Förlagschefen: Vi har ett enormt ansvar!

Forskningsbaserad AI-app skall lyfta matematikresultat
augusti 20, 2018
Forskningsbaserat digitalt läromedel för nyanlända höjer resultaten
augusti 21, 2018

Helena Holmström är förlagschef på Natur & Kultur Läromedel. Natur & Kultur ger ut allt
från akademisk litteratur till skönlitteratur, och naturligtvis vetenskapligt baserade och
högkvalitativa läromedel från förskoleklass till vuxenutbildning. Förlaget är även en stiftelse
som genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verkar för tolerans, humanism och
demokrati. Sedan hösten 2017 ingår edtech-företaget Digilär i Natur & Kultur.

Hur ser du på läromedelsförlagens ansvar i en allt mer digitaliserad värld?
Vi som läromedelsproducenter har ett enormt ansvar. Vi ska tillgodose lärarna med material,
verktyg och stöttning som fungerar för deras undervisning. För oss har innehållet alltid varit i
fokus och vi ska använda oss av de stora möjligheter som finns idag för att tillgängliggöra det
kvalitetssäkrade innehållet på det sätt som passar läraren.

Vår stiftelseform ger oss även möjlighet att ta ytterligare ansvar. Vi ger ekonomiskt stöd till
projekt som går i linje med vår värdegrund. För att nämna några med digital anknytning:
familjen Roslings stiftelse Gapminder som verkar för en faktabaserad världsbild bland annat
med hjälp av digitala verktyg, Hello World! som erbjuder programmeringsläger för
ungdomar och Tamerinstitutet och deras webbplattform med pedagogiska verktyg för
bibliotekarier och lärare som arbetar med läsprojekt för barn i hela Mellanösternregionen.

Hur ser Natur & Kulturs digitala resa ut framåt?
Ljus! Förra året såg vi behov av att komplettera vår starka tryckta och digitala bas med fler
digitala lösningar i framkant. Genom att bli mer än bara vänner med de heldigitala proffsen
på Digilär har vi nu möjligheten att kombinera vårt innehåll med deras lösningar och
tillsammans erbjuder vi läromedel med både djup och bredd. Och vi ser att vi är på rätt väg.
En måttstock på att vi lyckas är ett exempel från förra veckan: en lärare som skrev på vår
Facebooksida att han söker lärarjobb utifrån att få arbeta med vårt heldigitala
matematikläromedel NOKflex. Vi utvecklar läromedel där tekniken aldrig har fått stå i vägen
för pedagogiken och där lärarens roll fortsatt är i centrum. Som del av detta lanserar vi till
höstterminen en ny uppdaterad lösning för lärare och elever som vill arbeta multimodalt och
med blended learning.

Varför är ni medlemmar i Swedish Edtech Industry?
Vi har varit med från starten och har hela tiden sett det som en självklarhet att vara med och
driva den digitala utvecklingen som en del av edtech-Sverige.