Fokus Förskola för samarbete, förenklad planering och ökad bredd i undervisningen