“Värdera kvalitet högre än pris”: Fem tips för att upphandla för utveckling

Nordisk jätte med 7 miljoner användare mellan 3-103 år
januari 8, 2018
Språkstödsföretag, grundat av dyslektiker, firar 20 år
januari 17, 2018

Bra upphandlingar är nyckeln till att lyckas dra nytta av digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Men det finns utmaningar i form av upphandlingar som inte utgår från skolans behov, är onödigt stora och klumpiga och som har ålderdomliga och otydliga krav. Hur gör man då för att lyckas?

I höstas arrangerade Swedish Edtech Industry ett frukostseminarium i Riksdagen om hur man kan lyfta digitaliseringen av skola med hjälp av upphandling. Med oss då hade vi Kristina Björn som har släppt sin bok, Upphandla för utveckling, en konkret handbok om hur man upphandlar för att lyckas med skolans digitalisering. Hon sätter i boken verkligen fokus på att digitaliseringen inte är målet, utan att digitalisering skall utveckla verksamheten. Men hur gör man då? Kristina delar med sig av fem tips för att lyckas med att upphandlingar som ger effekt i form av verksamhetsutveckling och förbättrade resultat.

Vad handlar din bok om och varför skall man läsa den?

Boken handlar om upphandling med utgångspunkt i strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. Hur upphandling med fokus på effektmål blir en viktig framgångsfaktor för skolans digitala transformation. Kort sagt, hur man tänker och gör, samt vad man som verksamhetsansvarig i huvudsak behöver veta.

Den innehåller också många konkreta tips om hur man organiserar, leder och genomför upphandlingsprocessen alla faser, från förberedelser via upphandling till uppföljning och utvärdering. Och så en del tankar och insikter kring förändring, utmaningar och framgångsfaktorer.

Ökad beställarkompetens kan ge stora kvalitetsvinster

Edtech-branschen omsatte uppskattningsvis 3 miljarder 2017 på en marknad där skolan är köpare. Beställar- och upphandlingskompetensen inom skolsektorn är dock fortfarande låg. Att öka kunskaperna på området kan ge stora kvalitetsvinster.

Fem tips för att upphandla för en lyckad digitalisering för skola:

  • Satsa på att utveckla beställar- och upphandlingskompetensen inom den egna verksamheten, säkerställ kontrollen över hela upphandlingsprocessen och arbeta i team.
  • Gör upphandlingar till en del av kvalitets- och utvecklingsarbetet, inte till separata försörjningsprojekt.
  • Identifiera vilka effekter investeringarna ska leda till. Formulera effektmål och gör dem centrala i upphandlingar.
  • Formulera vad kvalitet är för er, ställ kvalitetskrav och värdera dem högre än pris. En rimlig fördelning är 70% kvalitet – 30% pris.
  • Lär känna marknaden och möt leverantörer som samarbetspartners.

Om Kristina:

Med en bakgrund som IT-strateg och projektledare i Falkenberg ansvarade hon fram till hösten 2011 för landets första kommunala satsning på 1:1 på grundskolan, ett arbete som stått modell för många svenska 1:1 satsningar. Hon har särskilt specialiserat sig på förändringsledarskap, strategisk upphandling, utbildningsdesign och skolutveckling i kontexten skolans digitalisering. Idag verkar hon i det egna bolaget Enrich Education med både skolhuvudmän och Edtech-leverantörer som uppdragsgivare. Författare till boken Upphandla för utveckling.