Ex-reklamare bygger lärspel om hållbarhet

Kompetensutveckling är nyckeln till en lyckad digitalisering av skola
augusti 14, 2018
Forskningsbaserad AI-app skall lyfta matematikresultat
augusti 20, 2018

Vi har träffat Kristian Lundqvist, en av grundarna till Gro Play, ett bolag som utvecklar spelbaserade lärandeuniversum för låg- och mellanstadiet inom NO, matematik, teknik kopplat till hållbar utveckling. Idén är att spel och berättelser kan vara starka upplevelser som påverkar människor och förändrar samhällen.

Kristian jobbade tidigare inom digital reklam och kommunikation och skapade tjänster och upplevelser för stora internationella varumärken. Vid flytten tillbaka till Sverige så bestämde han och hans medgrundare Henrik Sallander sig för skapa något nytt. På egen hand, utan någon kundbrief, beskriver han. Vi skapade vår egen brief: att göra planeten till en bättre plats att bo på genom att öka medvetenhet och kunskap genom underhållande och utbildande spel. Detta var 2012 och sex år senare är intresset för deras typ av innehåll större än någonsin.

Kan man spela sig till kunskap?

Ja, menar Kristian. Våra digitala lösningar underlättar visualisering av kunskap och komplicerade begrepp, som underlättar inlärning hos elever och sparar tid för lärare. Med en tvärdisciplinär och holistisk miljö ökar motivationen och samspelet bland eleverna och ger eleverna möjlighet att utvecklas i egen takt. Hållbarhetsfrågorna kommer in naturligt och skapar möjligheter för eleverna att själva agera och fatta viktiga val och beslut. Det ger framtidstro och engagemang. Berättelser har alltid varit en viktig metod för lärande.

Digital satsning siktar mot Asien

Gro Play grundades 2012 och våra spel – både fysiska och digitala har alltid varit relevanta inom skolan – men vår mer renodlade satsning på EdTech startade 2017 och under våren 2018 var teamet med i EdTech-acceleratorn xEdu i Helsingfors för att kickstarta tjänsten Grow Planet som är under utveckling.

Vi fokuserar på den europeiska och den amerikanska marknaden i ett inledande skede, främst pga att vi redan har en publik där sen tidigare. I ett längre perspektiv siktar vi på en större marknad där Asien självklart är högintressant. Vi kommer den närmsta tiden träffa möjliga strategiska partners och investerare för att utvärdera möjligheterna att skala upp snabbare.