Eva Houltzén: “Lås inte in skolan i slutna system!”

Lunarstorm och Playahead inspirerade till lärplattformen Vklass
maj 2, 2017
Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore
maj 16, 2017

Axiell Education är en del av Axiell Group, ett globalt IT-bolag med kunder i över 55 länder, som utvecklar tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Vi tog ett snack med Eva Houltzén, VD på Axiell Education sedan 2014.

Vem är du?

– Min bakgrund är både från utbildning, IT-bransch, förlags- och mediabransch i olika ledar- och affärsutvecklingsroller. Skolan speglar samhället, och det är extra kul att kunna använda bredden av mina erfarenheter i Axiell Education och att få arbeta med kunder och lösningar som bidrar till ett bättre samhälle med människan i centrum.

Med sin skolbibliotekstjänst WeLib vill man ge verktyg för att utveckla skolbiblioteket och dess roll för den moderna digitala skolan och undervisningen. Ett konkret sätt att arbeta effektivt med läsutveckling och källkritiskt tänkande. Eva lyfter fram den forskningsöversikt som KB publicerat 6 april i år som tydligt visar att skolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer.

Var befinner sig Axiell Education om fem år?

WeLib lanserades senhösten 2015, och idag har 20% av Sveriges elever lösningen i skolbiblioteket. -Det är vi stolta över! Givetvis fortsätter vi att vidareutveckla vår lösning tillsammans med kunderna och vi har stort intresse från andra marknader där Axiell finns. Om fem år räknar jag med att vi har en naturlig plats i Norden och på några europeiska marknader.

“Lås inte in skolan i slutna system!”

Utbildningssektorn i Sverige behöver hitta strukturer och verktyg för att skolan ska få bra tjänster och för att vi som utvecklar dem ska kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar. Axiell Education jobbar med öppna standarder inom utbildning och standarder för lärresurser. Vi tror att det är viktigt att inte låsa in skolan i slutna system, utan att skapa lösningar som enkelt kan användas tillsammans med andra skolsystem. Tillsammans kan vi som arbetar med IT-tjänster både underlätta vardagen i skolan, men också visa på framtidsmöjligheter genom goda exempel. Samverkan och en gemensam kunskapsbas är viktiga nycklar, liksom en aktiv dialog på marknaden. Här fyller Swedish Edtech Industry en viktig funktion och därför är vi glada att vara med, avslutar hon.