European Edtech Map – en unik illustration av den dynamiska edtechmarknaden i Europa

Edtechbranschen i ny rapport: “Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin”
juni 30, 2022
2022 – är Skolsverige klar med digitaliseringen nu?
juni 30, 2022

Redan över 1000 edtechföretag registrerade på Europas första edtechkarta

I maj lanserade vi inom European Edtech Alliance the European Edtech Map, den första kartan i sitt slag som illustrerar det dynamiska och starkt växande edtechlandskapet i Europa. Redan vid lanseringen fanns det över 1000 edtechföretag registrerade och för var dag som går växer antalet.

Kartan bygger kunskap

Tanken med European Edtech Map är att skapa en tydlig översikt av edtechmarknaden i Europa och göra det möjligt att sovra bland olika digitala tjänster och produkter, företag för potentiella investeringar eller företag att benchmarka mot, beroende på vem du är. Genom kartan kan vi också bygga och sprida kunskap om hur branschen ser ut och vilka förutsättningar som behövs för fortsatt användning och utveckling av de allra bästa lösningarna för utbildning och livslångt lärande.

– Vi hoppas att kartan ska ge en tydligare bild av den europeiska edtechmarknaden och en gemensam grund att utgå från i olika dialoger och samtal. Vi behöver bygga kunskap bland användare, intressenter och beslutsfattare för att skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling, säger Jannie Jeppesen, vd Sweden Edtech Industry och andra ordförande i European Edtech Alliance.

Om kartan

European Edtech Map är en karta över edtechföretag som har huvudkontor i något av våra europeiska länder. Edtechföretag som är medlemmar i någon av organisationerna som ingår i European Edtech Alliances ges möjlighet att lägga till mer information om sina olika erbjudanden på kartan.

Läs mer: