Enögt av regeringen att bara satsa på tryckta böcker