Edtechtempen – veckovisa lägesrapporter med anledning av coronakrisen

Tips vid överbelastning – när systemen laggar
mars 24, 2020
Branschrapport slår hål på myter om omdebatterad bransch
maj 26, 2020

Edtechbranschens första lägesrapport med anledning av coronakrisen: ”Vi klarar digital undervisning i stor skala”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distans- och fjärrundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag från och med den 30 mars den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen.

– Edtechtempen visar att digital undervisning i stor skala är möjligt, och att vi kommer att klara det. Situationen är ansträngd på sina håll, men läget är totalt sett stabilt tack vare att många edtechföretag började arbeta intensivt med att öka sin tekniska kapacitet och support redan i ett tidigt skede i coronakrisen, och fortsätter att göra det, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen.

– Det är också uppenbart att skolorna började förbereda sig tidigt genom att arbeta mer online i befintliga plattformar och verktyg i den ordinarie undervisningen. Så när gymnasieskolorna stängde hade många lärare och elever redan genrepat, säger Jannie Jeppesen.

Edtechtempen nr 2, 6 april: ”Användningen ökar ytterligare – det extrema har blivit normalt”

– Efter mer än två veckor av distansundervisning i stor skala visar Edtechtempen att läget fortfarande är stabilt trots att användningsgraden fortsatt ökar stort. De insatser som gjorts för att öka teknisk kapacitet och support och som fortfarande görs, gör att vi börjar se tecken på att det extrema läget nu normaliseras, det extrema har nästan blivit normalt, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen.

Edtechtempen nr 3, 20 april: ”Ett maratonlopp i ständigt ökat tempo”

– Branschen har snabbt anpassat kostymen och investeringarna har gett resultat, även om var fjärde leverantör fortsatt gör investeringar i att utöka kapaciteten. Något enstaka bolag rapporterar däremot stora utmaningar med belastningen, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen. Det är som ett maraton, där man hela tiden ökar takten. Leverantörerna håller hög fart, men den stora oron är hur de ska klara det långa maratonloppet utan bränsle, då de bär kostnaderna för det på egen hand.

Edtechtempen nr 4, 27 april: ”Allt under kontroll, men innovationsdrivna startups riskeras slås ut i gratistider ”

– 2 av 3 företag uppger att de har nya användare även denna vecka och ökar alltså igen trots fem veckor in i krisen, vilket är intressant. Det kan peka på att många skolor fortfarande provar sig fram och testar nytt, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen. Vad vi ser är att de innovationsdrivna, nystartade företagen har problem med sin ekonomiska uthållighet i dessa prova-på-allt-gratistider. Risken finns att flera års innovation kan slås ut, en oro hos många europeiska edtechorgansiationer, avslutar hon.

Edtechtempen nr 5, 11 maj: ”Branschen uppmanar: Förberedelser för höstens osäkra skolstart måste ta fart”

– Resultatet av frågorna om hösten pekar på att många huvudmän och skolor behöver sätta igång sitt planeringsarbete nu, för att vara förberedda på olika scenarier i höst. Som en leverantör uttrycker det: ett behov av “en adekvat strategi framför en vilda västern-planering”. Vi vet ju redan nu att hösten kommer att vara osäker och att planera för det skulle skapa ro för många skolor, en tid man ju inte fick på sig när krisen kom, säger Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen.

 

För stöd och information i samband med covid-19:
skolahemma.se 

Hur branschen stödjer:
Skola Online (covid-19)