Edtechbolag vill utmana Office

Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet
mars 14, 2017
“Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”
mars 21, 2017

Vi tog ett snack med Martin Tiberg, VD på officeutmanaren Invigos. Affärsidéen är enkel, miljarder människor kan inte skriva en bra text, så ett digitalt skriv- och lärverktyg kan förbättra möjligheterna för många. Ambitionerna är höga, man vill lära hela världen att skriva.

Företaget stöds av Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Akademien. Inom forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva har Invigos samlar forskare, kommuner och andra entreprenörsföretag, som gemensamt arbetar för att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av en vägledande undervisning och Invigos verktyg. Idag används skriv- och lärverktyget av 1000-tals lärare och elever i hela Sverige.

I november 2017 tilldelade Vinnova 2.9 Mkr till Invigos och dess partner KTH, Hermods, Lingsoft, VLM och Karolinska Institutet för att bygga in den senaste språkteknologin och motivationsforskningen i Invigos verktyg samt anpassa det efter vuxnas särskilda behov. Målet är att förkorta utbildningstiden för flerspråkiga elever med 25 procent.

Vem är du och varför Invigos?

-Jag älskar lärande och brinner för entreprenörskap som skapar radikala förbättringar. Jag och min medgrundare, Fabrice, utvärderade flera olika affärsidéer och vårt viktigaste kriterium var att positivt påverka så många som möjligt. Därför grundade vi Invigos. Tidigare har jag startat två andra företag och arbetet som teknikchef på ABB och Ericsson. Har bott tre år i USA och sju år i Schweiz och har tre ingenjörsexamina från MIT och KTH.

Ni utvecklar skrivverktyget idag, var befinner sig ert företag om fem år?

Då har vi hjälpt miljoner människor världen över att inte bara utveckla sina texter, utan även sin förmåga och motivation att skriva. Samtidigt börjar vi ge MS Word och Google Docs en verklig match på den globala officemarknaden långt bortom skolans värld.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Alla vi Edtech-företagare har så mycket att vinna på att samarbeta och vi behöver en stark gemensam röst. Vi blir oftast överröstade av politiker, myndighetspersoner och proffsdebattörer, trots att vi är skolans viktigaste förändringsagenter. Jag hoppas att Swedish Edtech Industry kan ändra på det och samtidigt sätta Sverige på den internationella Edtech-kartan och lägga grunden för Sveriges nästa stora exportindustri.