Eddler skapar tid för fördjupning på lektionerna

Alla länkar i kedjan behövs
december 19, 2019
Ugglo gör det roligare för eleverna att läsa och lära
februari 7, 2020

Vi har träffat Simon Rybrand, VD för Eddler AB (tidigare Matematikvideo), ett företag som levererar digitala läromedel för att hjälpa elever att lära sig matematik och fysik. Eddler är ett Göteborgsbaserat företag med tre heltidsanställda och ytterligare två-tre pedagogiska redaktörer som vid behov hjälper till att utveckla materialet. 

Tid för fördjupning på lektionstid
En utgångspunkt i utvecklandet av vårt läromedel är att eleverna på egen hand kan lära sig en hel del av grunderna, för att på så sätt frigöra mer tid för lärarna till fördjupning under lektionstid, berättar Simon. Automaträttade lektionsrapporter ger snabbt en överblick på vad eleverna har förstått och vad de behöver hjälp med. Eleverna tycker att våra förklaringar är tydliga och att det är bra att komma förberedda till lektionerna, säger Simon. De upplever också att undervisningen blir mer omväxlande och gör dem mer aktiva. 

Från några filmer på nätet till webbaserat läromedel
Som VD för ett litet företag som Eddler, arbetar Simon framför allt med att utveckla det digitala läromedlet i matematik, men också mycket med kommunikation med nuvarande och kommande kunder. Simon är lärare i grunden och resan till det webbaserade läromedlet började när hans dåvarande flickvän (och numera fru) samt några kompisar bad om hjälp för att kunna läsa upp sina betyg i matematik. De hade svårt att hitta tydliga förklaringar och jag som jobbade som matematiklärare hade svårt att hinna hjälpa till, berättar Simon. Så jag la upp några väl valda videos på nätet, fortsätter han, och med tiden hittade fler och fler filmerna och de visade sig verkligen hjälpa de som pluggade matematik hemma. De som pluggade uppskattade den pedagogiska tydligheten, att alla steg förklarades och att filmerna var tidseffektiva, säger Simon.

Även skolor hittade filmerna och Simons kollega David utvecklade då ett system för skolor och användare. Idag pluggar tusentals skolelever varje dag på högstadiet och gymnasiet matematik, fysik och programmering med hjälp av våra tjänster, säger Simon. 

Spelifiering, datadrivna processer och integrationer
Det har tagit tid att utveckla vårt grundläggande material i matematik för högstadiet och gymnasiet, berättar Simon. Nu när det är klart, ser vi att det öppnar sig många spännande utvecklingsprojekt framöver. Vi kommer bland annat att använda vårt material och vår kunskap för att utveckla stöd för spelifiering och datadrivna processer.

Vi finns idag helt och hållet på webben, men kommer även att integrera vårt system i andra plattformar som exempelvis appar. Ytterligare steg vi tar, fortsätter Simon, är att utveckla material i matematik för yngre åldrar och bredda oss med fler kurser, framförallt inom natur och teknik. 

Grundläggande förutsättningar för digitalisering i skolan
När det gäller digitalisering i skolan, menar Simon att det är väldigt viktigt med en bra integration mellan olika it-system, där information om elevernas kunskaper kan överföras på ett säkert, smidigt och praktiskt sätt för lärarna. Det inkluderar även ett bra sätt för lärare och elever att kunna logga in i olika system, säger Simon, som också tillägger att även om det är självklart med grundläggande förutsättningar som datorer och stabilt nät, så är det fortfarande ett problem på många skolor. 

En annan utmaning är skolornas ekonomi, säger Simon. Ofta har man råd att köpa in och använda ett digitalt verktyg och då får det bli det och inget annat även om de digitala verktygen gör olika saker. Pengarna räcker sällan till för att våga prova nytt, vilket är problematiskt, menar Simon. 

Samarbetspartners och nätverk
Vi är ett litet företag med stora ambitioner, så därför kommer vi söka samarbetspartners för att kunna växa tillsammans med andra duktiga aktörer på utbildningsmarknaden, säger Simon. Här är Swedish Edtech Industry en mycket viktig aktör för oss som jobbar med digitalisering av skolan, både för den information om marknaden vi får som leverantörer, men också för möjligheten att få synas som en del av en gemensam bransch. Vi hoppas att vi ska kunna komma ut och nätverka mer tillsammans med de andra medlemmarna. Detta är något som vi själva har som ambition framåt, avslutar Simon.

Läs mer om Eddler här.