EdAider – en plattform för lärande och för datadriven och evidensbaserad skolutveckling

I krisens spår: tre incitament som driver innovation av utbildningsteknologi
oktober 5, 2020
Det digitala ekosystemet – från varsin ringhörna till praktiska, faktiska samarbeten
oktober 25, 2020

Vi har pratat med Jalal Nouri, vd på EdAider, ett företag som levererar en plattform för lärande, en learning-analytics-lösning som stödjer elever, lärare, skolor och kommuner att arbeta datadrivet och evidensbaserat.

Avstamp i learning analytics och AI-forskning

Jalal har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och datorteknik och är, förutom vd, också docent vid Stockholms universitet och bedriver forskning inom teknikstött lärande med specifikt fokus på learning analytics och AI för utbildning.

EdAider erbjuder en business intelligence-lösning för skolan, som vi i lärandesammanhang kallar learning analytics-lösning, förklarar Jalal. Vi har tagit avstamp i AI-forskning och learning analytics och har tagit fram en plattform för lärande i klassrum och på distans. Plattformen inkluderar analysverktyg som stödjer anpassning av undervisning och lärande, men också övergripande skol- och kommunanalyser. Allt för att stödja evidensbaserad skolutveckling, säger Jalal. Den grundläggande idén bygger på att stärka olika skolaktörers, d.v.s. lärares, elevers, skol- och kommunpersonals kapacitet att arbeta med adaptiv och evidensbaserad undervisning och lärande.

SU Holdings, Vinnova och STING stöttar

Allt började med att Stockholm Universitets Innovations kontor fick nys om det forskningsarbete vi gör och det verktyg som jag ville skapa, berättar Jalal. Med deras, SU Holdings, samt senare Vinnovas och numera också STINGs stöd för visionen, har vi kommit igång ordentligt och fått in extremt talangfulla personer i företaget som samtliga hyser en stark passion för att bidra till framtidens skola, fortsätter Jalal. Vi fick också tidigt mycket positiv respons från lärare, skolor och kommuner som involverades i designprocessen vilket bidragit till en ännu starkare övertygelse att vi är på rätt väg.

Corona har ytterligare stärkt vår övertygelse att vi är på rätt väg med vår hybrida plattform som stödjer lärande i klassrum likväl som på distans och för blandade lärmiljöer, säger Jalal. Vi har också sett till att med stöd av forskning fånga upp de lärdomar som corona skapar när skolor tvingats ställa om till distansundervisning. Sen har vi, precis som alla andra, också fått ökade insikter i digitaliseringens möjligheter och begränsningar.

Positiva transformationer och trippel-helix samarbeten

Inom fem år hoppas jag att våra AI- och analytics-baserade verktyg förhoppningsvis har bidragit till flertalet positiva transformationer i skolans värld och då specifikt i termer av att evidensbaserad (datadriven) skolutveckling stärkts, säger Jalal. Inte minst att vi i större utsträckning rört oss bort från massutbildning och närmare adaptiv undervisning och lärande som möter fler elevers behov.

Det behövs mod, vilja och en realistisk bild över teknologin och det digitala av såväl beslutsfattare i skolans värld, som forskare och edtechbolag för att lyckas med digitaliseringen, menar Jalal. Jag tror också att en nyckel för framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete finns i trippel-helix modellen, d.v.s. att edtech utvecklas i en designprocess som inkluderar användare (lärare, elever, skolpersonal), forskare, och edtechbolag. Från min horisont är ett sådant samarbete essentiellt och optimalt, säger Jalal.

Vi är extremt öppna för samarbete och amarbete mellan edtechaktörer är som sagt essentiellt för vår och sektorns utveckling, fortsätter Jalal och avslutar med att EdAider med stolthet och ödmjukhet därför är med i Swedish Edtech Industry, som ju bland annat skapar möjlighet för dessa samarbeten.