EasyEducation – en studieplattform och handelsplats för smart, interaktiv och digital kurslitteratur

Studentlitteratur strävar alltid efter nya och bättre sätt att stödja undervisning och lärande
mars 11, 2021

Vi har pratat med Gustav Ahlm, VD på EasyEducation, ett nyetablerat företag som erbjuder en studieplattform och handelsplattform med interaktivt digitalt kursmaterial för studenter.

Billigare, mer tillgängligt och mer individanpassat

Som VD på en startup är Gustavs roll ganska spridd, men han är den som har det yttersta ansvaret för att kugghjulen rullar på som de ska i den intensiva fas de är i nu, när de står inför lansering av sin plattform. De bedriver just nu en hel del pilottester runt om i landet tillsammans med några av de svenska utbildningsförlagen, berättar Gustav.

– Vi arbetar ständigt för att ta nästa steg och nå marknaden och siktar på att bli såväl en nationellt som en internationellt ledande studieplattform och handelsplats för digital kurslitteratur samt leverantör av digitaliseringsteknologi.

EasyEducation erbjuder studenter ett smart och interaktivt digitalt kursmaterial, med syfte att göra detta billigare, mer tillgängligt samt mer individanpassat, vilket är något grundarna tycker saknas inom eftergymnasial utbildning.

– När jag och min medgrundare Alexander själva började studera märkte vi att det fanns ett begränsat utbud av digitala alternativ, digitalt material samt digitala hjälpmedel och bestämde oss för att göra något åt det!

Hjälper förlag och innehållsleverantörer att ställa om från analogt till digitalt

Gustav berättar att de hjälper förlag och innehållsleverantörer att ställa om från det analoga till det digitala, att smärtfritt gå från vanliga böcker till digitala.

– Vi har lite av en win-win situation där vi ger förlagen data som hjälper dem att utveckla sitt erbjudande, säger Gustav.

Digitalisering inom utbildningssystemet är en utmanande, komplex uppgift som innefattar många olika aspekter och en lyckad digitalisering bygger på samarbeten där det är viktigt att man som förlag eller utbildningsanordnare tar hjälp av andra specialiserade företag och inte tappar fokus, menar Gustav.

– Låt oss techbolag hjälpa till med digitaliseringsprocessen så att de kan fokusera på det som dem gör bäst, att erbjuda högkvalitativ litteratur och utbildning.

Att vara medlem i Swedish Edtech Industry ger oss möjlighet att etablera de samarbeten som behövs för en lyckad digitalisering, avslutar Gustav.

Läs mer om EasyEducation här.