“Digitalisera inte för digitaliseringens skull, fokusera på nytta”

“Digitala läromedel har nyckelroll för att lyckas med digitaliseringen”
februari 6, 2018
Nordic Friends: Hey EdTech Denmark!
februari 22, 2018

Vi har ställt ett par frågor till Johan Sanderoth, vd på EdQu, en smart läromedelsplattform för grundskola och gymnasium som synliggör elevernas lärande. Edqu grundades 2014 och har nu funnits på den svenska marknaden i dryga tre år med långtgående planer på att satsa internationellt. Johan har varit med sedan start och har en bakgrund som organisationskonsult på McKinsey, så det skall bli spännande att fråga honom om hans syn på digitaliseringen i skolan.

Individanpassat läromedel ger järnkoll och ökar resultaten

Bolaget grundades med ambitionen att hjälpa alla i skolan att få bättre koll på det faktiska lärandet. Ursprungligen var Edqu  mycket mer inriktade mot huvudmän, men efterhand har man fått en tydligare inriktning mot lärarna – hjärtat i utbildningssystemet. Lärare som använder EdQu får järnkoll på elevernas behov och rapporterar att eleverna blir mer motiverade än med traditionella läromedel – det leder till förbättrade resultat Dessutom kan lärarna anpassa existerande material och bli läromedelsförfattare direkt i EdQu – vilket leder till ännu mer anpassad undervisning.

När vi frågar Johan var Edqu befinner sig om fem år, kommer svaret snabbt. Då har vi etablerat oss på flera marknader internationellt och hjälper hundratusentals lärare att lyfta resultaten. Vi har fått fler att arbeta smartare med stöd av det digitala, och fått dem att lägga mer tid på aktiviteter som skapar värde i systemet, d.v.s. ökar elevernas lärande.

Bra mjukvara kommer driva digitaliseringen

På frågan om vad som behövs för att lyckas med digitaliseringen av utbildningssystemet svarar han först riktigt bra och attraktiv mjukvara. Han fortsätter med att digitalisering måste ge mervärde. Jag har en tendens att betrakta systemet mycket ur ett klassrumsperspektiv, då mycket hänger på lärarna. Lyckas man få lärarna att tro på och gilla det digitala kommer de också att använda det. Då kommer utvecklingen att gå i rasande fart – dock är det oerhört viktigt att det inte blir digitalisering till varje pris. Det finns gott om exempel på förhastad digitalisering i skolans värld där syfte och mål har varit otydliga, inte minst på det pedagogiska området. Detta har lett till frustration och i vissa fall en ökad skepsis gentemot nya teknologiska möjligheter. Istället för att trycka på digitalisering för digitaliseringens skull skulle jag önska att man höjer blicken och riktar in sig på de områden där hård- och mjukvara verkligen kan göra nytta: automatisering av processer, sammanställning av information, kommunikation och analys, avslutar han.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi tror att det finns ett stort värde i att samla aktörer i branschen och arbeta gemensamt för en bättre skola och ökade möjligheter att utveckla utbildningssystemet.