Digitala provleverantörens fyra nycklar till lyckad digitalisering

Frustrerad rektor ville använda resurserna rätt
april 20, 2018
Kompetensutveckling är nyckeln till en lyckad digitalisering av skola
augusti 14, 2018

Vi har frågat Kim Waldgrave, ansvarig för Inspera Sverige, hur de ser på en lyckad digitalisering av skolväsendet. Inspera är ett snart 20 år gammalt bolag som är en plattform för alla sorters digital kunskapsmätning som används både av myndigheter, kommuner, högre utbildning och privata organisationer. Idag har de kontor i Oslo, Stockholm, Århus, Timisoara och i Cambridge med ungefär 60 medarbetare. Inspera startades med målsättningen att få digital kunskapsmätning att bli standard istället för ett alternativ. I Sverige har vi nu fått beslut om att de nationella proven skall digitaliseras 2022. Fram till dess skall delar av de nationella proven genomföras digitalt. Kim har arbetat med digital kunskapsmätning i fyra år och har en bakgrund inom IT-branschen. Vi ber honom lista fyra nycklar till en lyckad digitalisering av utbildningssektorn..

Fyra nycklar för en lyckad digitalisering av utbildningssektorn

  1. Strategi – en myndighet, kommun, organisation/företag behöver ha en klar strategi för vad man vill uppnå och när det ska vara klart. Alla stakeholders måste dra åt samma håll!
  2. Fullskaligt införande – för att få ut så mycket som möjligt att digitaliseringen av skolan så måste verktyget införas fullskaligt. Exempel: Det räcker inte med att en skola i kommunen skriver vissa prov digitalt – ett direktiv om användning över hela kommunen/organisationen måste ut och det måste följas upp kontinuerligt.
  3. Upphandling – för att en beställare ska kunna få ett så bra system som möjligt till så bra villkor som möjligt så krävs arbete. Att upphandla system centralt och införa dessa för alla skolor/alla elever/alla studenter ger beställaren makt att kunna kräva anpassning, tillägg, integrationer och funktioner som är viktiga för dem samtidigt som man konkurrensutsätter leverantörerna.
  4. Tillgänglighet – verktygen MÅSTE kunna tillgodose utförande för alla elever. Talsyntes, stavningskontroll, ordlistor, möjlighet till tredjepartsverktyg, WCAG, WAI-ARIA  och FUNKA är exempel på funktioner och standarder som beställaren bör ha i åtanke vid införande.

Var är Inspera om fem år?

Inom 5 år så ser vi att vår plattform används över hela Europa, Nordamerika och delar av Asien. De senaste två åren har vår kund- och därmed användarbas ökat exponentiellt och vi avser inte att slå av på takten. Vi vet att digital kunskapsmätning är framtiden, svarar Kim på vår fråga.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi har blivit medlemmar för att kunna hitta gemensamma beröringspunkter, för samarbetsmöjligheterna, för inspiration och nätverk samt för att kunna dra nytta av den samlade kunskapen som finns i organisationen, avslutar Kim.