Digitala provleverantören: Nästan hälften av gymnasieeleverna skriver redan sina prov hos oss

Doktorn som vill revolutionera hur man delar forskningsresultat
oktober 4, 2017
Bildbaserad interaktiv kontakt mellan hem och skola
oktober 18, 2017

Vi har träffat Gustaf Nordbäck, nytillträdd VD på DigiExam, ett snabbväxande edtech-bolag med 25 anställda och kontor i Stockholm och New York. DigiExam är en plattform som erbjuder skolor och universitet att på ett enkelt, effektivt och säkert sätt digitalisera prov och tentor. Idag ett högaktuellt bolag, då Regeringen nyligen kom med beslutet av digitalisera de Nationella proven, där vissa delprov startas 2018. -Något vi redan gjort för en stor del av elever, framförallt på gymnasiet, säger Gustaf

Bolaget fick tidigt mycket uppmärksamhet och anses som en av raketerna på edtech himlen. Digiexam har idag användare i över 90 länder, men Sverige är fortfarande fokusmarknaden, tätt följt av Nordamerika och Storbrittannien. Idag har man ca 30% av marknaden i grundskolan åk 6-9 plus gymnasieskolan i Sverige. På gymnasiesidan har Digiexam 45% av alla gymnasieelever anslutna. Det betyder att en stor del av svenska gymnasieelever redan idag skriver sina prov digitalt. 

Digitala prov effektiviserar och sparar tid och pengar

Det finns flera anledningar, säger Gustaf. För lärare så effektiviserar det processen, säkerställer rättssäker bedömning och möjliggör säkra digitala prov/tentaskrivningar. För eleverna finns vinsterna i möjligheten att prestera på ett sätt man är van vid, bli rättssäkert bedömd samt likställer förutsättningarna. På totalen så bidrar det till kostnadsbesparingar samt ökar kvaliteten för elever/studenter oavsett om det gäller skola eller högskola.

Studenter på Handelshögskolan tröttnade på analoga tentor

DigiExam grundades 2011 av Johan Hägglund och Nima Marefat, som då var studenter på Handelshögskolan i Stockholm. Idéen till DigiExam uppstod för att Johan och Nima inte nöjde sig med att examinationsprocessen var analog, när alla andra uppgifter och inlämningar gjordes digitalt. Genom att tentorna skrevs med penna och papper så var processen ineffektiv och ibland även orättvis. Deras mål var att skapa möjligheter för elever och studenter att prestera i sitt rätta element och maximera förutsättningarna att uppnå sin fulla potential. De insåg snabbt att processen inte bara var suboptimal från elevperspektivet utan även ett arbetsmiljöproblem för lärare och administratörer.

Du är ganska ny på DigiExam, men har internationell bakgrund inom edtech?

-Ja, jag kom in förra året. Innan DigiExam var jag på Rosetta Stone, ett stort internationellt online språkföretag, och byggde och skalade verksamheten i Europa och Sydamerika. Det gav mig ett starkt intresse att hjälpa driva den nödvändiga förändringen inom utbildning och framförallt hur viktigt det är att anpassa inlärning och bedömning till de förväntningar som ställs på elever och studenter idag. Jag tror vi kan förbättra förutsättningarna genom digitalt genomförda prov och att inspirera till bättre resultat genom en bättre och mer effektiv bedömningsprocess, därför tror jag på DigiExam.

Ni har redan expanderat till fler länder, var kommer Digiexam vara om fem år?

Genom att driva innovationen i hur prov genomförs och bedöms kommer vi att ha skapat rättvisa och bra förutsättningar för elever att lyckas uppnå sina mål. Om 5 år kommer DigiExam vara en global referens för en effektiv och säker bedömningsprocess i skola och högre utbildning och marknadsledare i Europa och USA.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

-Vi anser att SEI är ett väldigt viktigt initiativ för att samordna edtech-branschen i Sverige för oss leverantörer till myndigheter, kommuner och andra huvudmän. Det finns enormt mycket kunskap och bra lösningar i vår bransch som bör främjas för att ge slutanvändaren mervärde.

Dessutom är vi övertygade om att SEI kan bidra till att öka kvalitén hos oss leverantörer samt höja beställarkompetens och medvetenhet inom skolsektorn. Vår grundare Nima sitter ju också i styrelsen,så viktigt tycker vi att det är, avslutar Gustaf.