Digitala provleverantören: Nästan hälften av gymnasieeleverna skriver redan sina prov hos oss