”Digitala läromedel har nyckelroll för att lyckas med digitaliseringen”