“Digitala läromedel har nyckelroll för att lyckas med digitaliseringen”

Användarvänlighet i fokus för mer tid till barnen
januari 29, 2018
“Digitalisera inte för digitaliseringens skull, fokusera på nytta”
februari 19, 2018

Vi har träffat Linda Ahrgren, vd på det snabbväxande läromedelsförlaget Digilär. Digilär är ett digitalt fött förlag som startades i en källare i småländska Vaggeryd av två entreprenörer och lärare som ville ersätta den tryckta läroboken för att underlätta för läraren. Idag består Digilär av 70 anställda som arbetar med att ta fram det kurs- och läroplansanpassade läromedlet. Linda tillträdde för ett år sedan och har en lång yrkesbakgrund kring digitalisering och lärande, både på etablerade förlag här hemma i Sverige men också internationellt.

Samgåendet med Natur och kultur kommer öka expansionstakten

Min passion är just skolutveckling och teknik. och jag känner mig därför lyckligt lottad att få just arbeta med detta på daglig basis som VD på Digilär, berättar Linda. Samgåendet med Natur & Kultur gör att vi redan i år, 2018, kommer att kunna expandera snabbare än någonsin, och därför kunna erbjuda ett starkt och brett utbud till våra kunder. I år kommer vi att erbjuda digitala läromedel på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Vi smygkikar på att expandera internationellt, men vårt huvudfokus är stärka vår ledande marknadsposition i Sverige.

Infrastruktur, digital kompetens hos lärare och digitala läromedel krävs för att lyckas med digitaliseringen

På frågan om vad som behövs för en lyckad digitalisering av skola svarar Linda att det som behövs är likvärdig tillgång till infrastruktur, digital kompetens hos läraren, och inte minst ett digitalt läromedel med pedagogiskt kvalitetssäkrat innehåll. Dock har det varit för mycket fokus på infrastrukturen och läromedlet har hamnat i skymundan. Investeringen i det digitala läromedlet är liten i förhållande till investeringen i infrastrukturen. Varje elev och lärare har rätt till ett uppdaterat och kvalitetssäkrat läromedel i alla ämnen. Om vi inte kan erbjuda det kommer vi inte att erbjuda en likvärdig skola, och då har digitaliseringen misslyckats.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Swedish Edtech Industry är en mycket viktig branschförening som driver digitaliseringen i rätt riktning, framför allt då det gäller kvalitetsfrågor. För Digilär är kvalitet nyckeln till att digitaliseringen inom utbildningssystemet ska lyckas. Swedish Edtech Industry ger oss på Digilär ett nätverk som potentiellt kan leda till ytterligare samarbeten, som gör att vi kan erbjuda fler lärare och elever i Sverige och internationellt ett bredare utbud snabbare.