Det digitala ekosystemet – från varsin ringhörna till praktiska, faktiska samarbeten