Collegial vill kompetensutveckla Sveriges storbolag

Skolstil vill underlätta läs- och skrivinlärningen
oktober 7, 2021
Läromedelsutredningen behandlar det digitala styvmoderligt
december 13, 2021

Vi har pratat med Ronald Bernette, vd och grundare av Collegial, ett företag som levererar en lärplattform för företag och organisationer. Collegial grundades 2018 med visionen att skapa den mest produktiva och engagerande lärandeupplevelsen i världen. Collegials kunder inkluderar storföretag såsom Atlas Copco, Ericsson och SEB.

Lärande är det som kan göra all skillnad i världen

Ronald, som har sin grund i bankingvärlden och bland annat varit chef för en investmentbank i New York, men också startat skola och regisserat kortfilm, berättar att han, efter att ha jobbat på Carnegie och Berenberg i London i sju år, inte kunde låta bli att lämna allt för att flytta hem till Stockholm och börja om med något som kändes mer meningsfullt.

– Lärande är för mig det som kan göra all skillnad i världen och mitt sikte var först inställt på KTH, men när Combients VD Mats Agervi frågade om jag kunde hitta en lösning för att kompetensutveckla Sveriges storbolag föddes idén till Collegial. Idén var att skapa en lärplattform som är enkel och kul att använda och som accelererar organisationers kunskapsutveckling och kunskapsdelning, med stöd av den bästa utbildningen som finns på marknaden.

Kontinuerlig kompetensutveckling en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft

På lärplattformen Collegial samlas kvalitetsutbildning från globalt topprankade universitet och utbildningsaktörer för att bidra till att accelerera människors utveckling och organisationens affärsstrategi. Målsättningen är att etablera Collegial som den marknadsledande aktören för kollaborativt lärande i arbetslivet, där lärandet sker i samverkan mellan medarbetare för att uppnå tydligt definierade mål. På företaget finns ett Member Success-team som stöttar med allt från behovsanalys till implementering och datadrivna insikter.

– Det teamet har vi för att våra kunder ska få rätt förutsättningar att lyckas med sitt lärande, säger Ronald. Kontinuerlig kompetensutveckling är idag en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft såväl för individ, företag och för samhället i stort. Mina tips för att lyckas är att skapa relevans för lärande genom en tydlig koppling till affärsstrategin, att inkludera hela organisationen genom bred aktivering och göra det enkelt att hitta rätt utbildning när den behövs.

Initiativet Kompetens.nu

Coronapandemin gjorde att företag och organisationer behövde ställa om till digitala arbetssätt över en natt, vilket också ledde till att organisationers kulturer sattes på prov och behovet av digital kunskapsdelning accelererade, menar Ronald. Han berättar om initiativet Kompetens.nu som Collegial är en del av. Kompetens.nu är en lärportal för ett urval av kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från industrin, besöksnäringen och transportnäringens behov.

– Vi är glada över att kunna bidra med den tekniska lösingen för initiativet Kompetens.nu där organisationer såsom Volvo, Svenska Brasserier och WSI Sweden har kunnat vidareutbilda sig.

Tillsammans kan vi visa det värde edtech skapar

Livslångt lärande och samarbete är avgörande, anser Ronald som beskriver sig själv som en engagerad visionär.

– Samarbete ligger i vårt DNA på Collegial och det kunskapsutbyte som sker inom Swedish Edtech Industry och den omvärldsanalys vi får är värdefull för att vi ska jobba smartare och snabbare. Tillsammans kan vi visa det värde som edtech skapar inom skolan, akademin, och på arbetsmarknaden, avslutar Ronald.

Läs mer om Collegial här.