Branschrapport slår hål på myter om omdebatterad bransch

Edtechtempen – veckovisa lägesrapporter med anledning av coronakrisen
mars 30, 2020
Kunskapsmedia Group breddar utbudet av film för lärare och elever
augusti 27, 2020

Nu släpper vi en branschrapport om svensk edtech – den första i sitt slag!

Coronakrisen har placerat leverantörer av utbildningsteknologi (edtech) som samhällsbärande i en kritisk tid, då branschens tjänster kom att spela en avgörande roll när undervisning flyttade från klassrum, in i hem och ut på digitala plattformar. Det är en omdebatterad bransch som nu släpper den första översikten över vad edtech omsätter på den svenska marknaden, siffror som inte varit tillgängliga förut. Översikten omfattar också en branschbarometer där företagens syn på framtiden lyfts. 

Debatten om “it i skolan” har i alldeles för hög grad präglats av okunskap, både kring vad den omsätter och hur de lösningar som levereras till skolor kan användas effektivt och ändamålsenligt. Samtalet har präglats av föreställningar om branschen som i flera delar inte stämmer. Förhoppningen är att den här rapporten, som är tänkt att bli årligt återkommande, leder till ett mer faktabaserat samtal och blir ett referensverk såväl för vår egen bransch, som för politiker, lärare, tjänstemän och andra som är intresserade av utbildningsfrågor i allmänhet och utbildningsteknologi i synnerhet. 

Nedslag i vad rapporten visar om branschen:

  • I förhållande till den stora användarbasen med miljontals användare, är edtechbranschen en liten, men bred bransch. Här finns leverantörer av allt från datorer och annan hårdvara till tjänster för all sorts skoladministration till läromedel till appar för specifika moment inom enskilda ämnen. Rapporten visar att det inte är de undervisningsnära tjänsterna skolorna prioriterar.
  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sex av tio medlemsföretag har färre än tio anställda.
  • Det är en optimistisk bransch, som ser signaler på en ökad digital mognad hos kunderna. Men den offentliga marknaden är prispressad, med en del osund konkurrens från offentliga aktörer, föråldrad teknik och okunskap som står i vägen för en fri och sund marknad, där tillväxt är en förutsättning för utveckling och innovation. 
  • Branschen tog ett stort ansvar och stärkte upp sin kapacitet för att möta den enorma ökningen av såväl befintliga som helt nya användare när coronakrisen kom, och täckte på så vis upp för den bristande likvärdighet som råder på skolorna gällande tillgång till digitala verktyg och läromedel. Och det utan ökade intäkter. 

Fem aspekter påverkar framtida utveckling

Rapporten lyfter fem aspekter som påverkar hur man framöver kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt behov vi ser kopplat till dessa: skolors föråldrade teknik, den strategiska kompetensen, kommunernas ekonomi, den osunda konkurrensen samt erfarenheterna från coronapandemin. Vi pekar även på hur branschen bidrar i arbetet.