Branschrapport 2021 – nya behov driver på utvecklingen