Bolag i snabb tillväxt: “Vi behöver anställa en person i veckan till 2020”

A call to Nordic Collaboration: World Learning Summit establishes a scientifically accredited publication channel, featuring Nordic Edtech
mars 24, 2017
Innovation: “Vi ska lyfta barns förståelse för hjärnan och dess funktioner över hela världen.”
mars 30, 2017

Det trettio år gamla Växjöbolaget IST är Skandinaviens ledande leverantör av produkter och tjänster för skolor och kommuner, för skolans del främst kring administration, lärande och schema. Tommy Eklund blev koncern-vd på IST 2015 efter en femtonårig karriär på Saab bakom sig och även Combitech.

Vad var det som var lockande med IST, ett ganska “hemligt” bolag?

-Helt klart att få möjligheten att få kombinera teknik/mjukvaruutveckling med samhällsnytta. Jag tycker att det är att ta i att säga att vi är “hemliga”, men däremot arbetar vi med de lösningar som skall få allt att fungera, så därför kanske vi inte är så synliga. Vi är den ledande edtech-leverantören i Skandinavien med 5 miljoner användare i mer än 400 kommuner.

“Vi behöver anställa en person i veckan till 2020”

Han berättar vidare att Skandinavien ligger långt framme vad gäller digitalisering i allmänhet, något vi borde uppmärksamma mer här hemma. Våra nya produkter och tjänster röner stort intresse även utanför Skandinavien vilket ger oss fantastiska möjligheter att exportera både teknik och kunnande till övriga Europa. Det ökande intresset ger oss en utmanande situation att växa på rätt sätt. Vi kommer att anställa en person i veckan fram till år 2020.

-Vi ser också en tydlig trend att våra befintliga kunder inte bara vill ha en systemleverantör. Det man vill ha är en samarbetspartner, där partnerskap och helhetslösningar står i fokus, där vi tar gemensamt ansvar och delar risken. Digitaliseringen av skolan är utmanande för alla inblandade och ska vi lyckas måste vi hjälpas åt och jobba mot samma mål – ingen kan ställa sig utanför. Tillsammans behöver vi hitta nya och innovativa sätt att förbättra skolmiljön och lärandet.

Var befinner ni er om fem år?

– Ett av de viktigaste målen för oss under de närmaste åren är att underlätta samarbetet mellan förälder och barn/elev genom att skapa förutsättningar för bättre kommunikation och informationsflöde mellan hemmen och skolan. Ge föräldrarna helt nya möjligheter att vara den resurs i sina barns lärande och utveckling som de vill kunna vara. Sen ger ju den internationella expansionen oss en spännande horisont.

Du sitter i den stiftande styrelsen, varför behövs en branschorganisation?

-För oss är det självklart att ta ansvar i samhället och bidra till ett bättre lärande för alla. Det kan vi göra på olika sätt, men eftersom vi själva verkar inom edtech-branschen och har gjort det under så lång tid, förstår vi också komplexiteten. Det kan vara frustrerande att se hur resurser används på ineffektivt eller felaktigt sätt, eftersom det i slutändan drabbar dem som ska få nytta av digitaliseringen i skolan – nämligen eleverna och lärarna. Vi vill genom denna branschorganisation bidra till att öka kunskapen i samhället kring utmaningarna men också möjligheterna, och säkerställa att det finns en öppenhet och möjligheter att granska och följa upp nyttan och effekten av de investeringar som görs. Som vi ser det är de största utmaningarna att det finns uttalade krav på att skolan ska digitaliseras, men kunskapen om HUR tekniken ska användas för att komma lärare och elever till störst nytta saknas. Branschen växer vilket leder till att antalet företag inom den också växer och många är beredda att investera – men det finns ingen spårbarhet, ingen möjlighet att mäta effekten. Kan vi öka förståelsen vad som fungerar, vilka verktyg/appar/lösningar som ger mest effekt, då har vi kommit något på spåren, avslutar Tommy.

Därför satsar IST på forskning inom pedagogisk utveckling

Ett av de samarbeten IST gått in i för att öka just denna förståelse är ett 10-årigt avtal med Linnéuniversitetet 10 miljoner investeras vilket bland annat ska bidra till att finansiera en ny professur och ett nytt master-program där deltagare från pedagogisk resp. teknisk bakgrund ska samarbeta kring teknikens möjligheter inom pedagogik och lärande. 

Samverkansprojekt kring standarder med andra aktörer i branschen

IST har varit med och drivit arbetet med det förslag på ny standard om informationsöverföring inom skolans administration som finns ute på remiss – namnet är SS 12000 standard för skolschema. Arbetet görs med SIS och Skolfederation, tillsammans med andra bolag och syftar till att öppna upp och sätta gemensamma standarder så att slutkund enkelt kan intergrera olika lösningar.