Beetroot Academy – LMS grundat med ett socialt perspektiv

Det digitala ekosystemet – från varsin ringhörna till praktiska, faktiska samarbeten
oktober 25, 2020
Akribian – vill göra barn till mattestjärnor med hjälp av vetenskap och speldesign
oktober 29, 2020

Vi har pratat med Oskar Wahlbäck, en av medgrundarna av Beetroot Academy, ett företag som sysselsätter tre personer i Sverige och 65 i Ukraina. Beetroot Academy producerar kurser och levererar även de system som behövs för att anordna och distribuera utbildning på ett effektivt sätt anpassat efter vad som behövs i verksamheten. 

Grundat med ett socialt perspektiv

Oskar beskriver sig själv som en Chalmerist som alltid haft ett intresse av utbildning och hur utbildning blir så effektiv, långvarig och så bra för alla olika parter som möjligt och berättar att Beetroot Academy grundades med ett socialt perspektiv, med mål att utbilda och hjälpa människor in i it-sektorn. Företaget är en spinoff från Beetroot AB, ett svenskt it-konsultbolag med 450 tech-specialister i Sverige och Ukraina, specialiserade på bl.a. edtech-lösningar.

På grund av den stora bristen på utvecklare i världen och den skillnad det kan göra i individers liv att jobba i den globala, digitala ekonomin, ville vi skapa ett nytänkande stöd för individer att byta karriär, säger Oskar. Det började med en kurs för 14 deltagare i frontend-utveckling 2014 i Poltava, Ukraina. Från det har Beetroot Academy växt till att nu bestå av 18 it-skolor i Ukraina, en i Sverige och en i Kosovo. 

Kursproduktion blev även distribution – att leverera system som möjliggör utbildning

Från att ha främst levererat utbildning, har vi nu också tagit steget till att leverera de system som möjliggör vår utbildningsverksamhet, där vi även kan hjälpa andra att bygga helt skräddarsydda lösningar genom Beetroot AB, fortsätter Oskar. Vi har lärt oss mycket under resans gång och förstår att verkligheten ofta kräver lösningar som går bortom vad ett traditionellt LMS levererar. Våra system innefattar LMS, web editor, CRM, och viktiga tjänster såsom kursproduktion. Lösningarna vänder sig såväl till det privata som det offentliga, till utbildningssamordnare och leverantörer till utbildningssamordnare inom YH och Komvux, berättar Oskar.

För en lyckad implementation och digitalisering, behöver man börja med en genomgående behovsanalys där man går igenom alla processer som finns idag, alla olika användares behov samt hur dessa kan lösas på ett så enkelt sätt för användaren som möjligt, menar Oskar. Att investera tid i kursproduktion är så klart också av betydlig vikt, det finns ingen LMS-lösning som kan kompensera för undermåligt innehåll.

Oskar återvänder till det sociala uppdraget och att förstå vikten av att alla aktörer samarbetar för att skapa synergier. Vi blev medlemmar i Swedish Edtech få fort vi hörde talas om organisationen, eftersom den är ett otroligt viktigt tillägg och verktyg för branschen som gör att både beställare och leverantörer kommer kunna leverera bättre produkter och utbildning. I förlängningen kan vi öka studerandes kompetensnivå vilket kommer att ge en vågeffekt i hela samhället, avslutar Oskar.

Läs mer om Beetroot Academy här.