Användarvänlighet i fokus för mer tid till barnen

Språkstödsföretag, grundat av dyslektiker, firar 20 år
januari 17, 2018
“Digitala läromedel har nyckelroll för att lyckas med digitaliseringen”
februari 6, 2018

Vi har träffat Joel Hörnqvist, vd på Tempus, ett system som förenklar schemaläggning och närvarohantering i förskolan och på fritids. För chefer och administratörer används det för planering och uppföljning som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Det skapades för att ge mer tid till barnen i slutändan.

Ett utvecklingsprojekt satte barngruppers storlek på kartan

I samtalet med Joel, så slår det en, hur deras story liknar många edtechentreprenörers, en vilja att lösa ett reellt problem i verksamheten, i det här fallet att använda resurserna rätt. Men arbetet fick också påverkan på politikers argumentation om gruppstorlek per pedagog. Joel berättar att embryot till Tempus kom till 2009 som ett projekt mellan Umeå kommun och en lokal start-up som utvecklade en enkel metod för tidsuppföljning mellan barnens- och personalens tider i kommunen. Resultatet blev en rapport som fastslog det faktiska snittet av barn per avdelning samt barn per pedagog och som än idag används i den politiska debatten utifrån diskussioner kring hur mycket personal som finns och hur resurserna utnyttjas på bästa sätt. I tätt samarbete med Malå kommun utvecklades då systemet och 2010 startade Tempus Informations Systems AB.

Vad behövs för en lyckad digitalisering av utbildningssystemet?

Vårt motto är att all digital utveckling skall drivas av faktiska behov och alltid skapa en tydlig nytta. Och det skall alltid göras med användaren i fokus! Vi startade så och det är kultur vi vidareutvecklat. Utbildning, interaktion, design, systemarkitektur och användarens förståelse och användning hänger ihop för oss. Då når man full potential med digitaliseringen.

Kort sagt kring digitalisering och system i konstant utveckling: det är alltid vårt ansvar som systemutvecklare att du som användare enkelt skall förstå och kunna använda systemet som tänkt. Att som tidigare förlita sig på ett stort utbildningsbehov och långa processer från förslag till funktion tillhör inte ett modernt digitalt arbetsverktyg i vår mening.

Var befinner ni er om fem år?

Joel har en bakgrund som platschef på Transcom, en multinationell aktör inom kundservice och support. Hans engagemang för marknad, organisation och mål märks när vi vi frågar honom om framtidsplanerna för Tempus.

-Det är min vision, och vår fulla ambition att vara det självklara valet för närvarohantering i förskola och fritids. Att vara en aktör lika självklar i Sverige som i våra grannländer, en aktör som i arbetet mot detta mål driver utvecklingen av en digitaliserad skola i alla dess aspekter. Just nu arbetar vi med implementation i flera kommuner t.ex. Malmö, Örebro och inte minst i vår egen hemstad Umeå. Det är ett tydligt kvitto på att vi gör något rätt för den vidare utvecklingen av förskolan. Med dialog och interaktion skapar vi förutsättningar för utveckling och resultat, och inte minst – ha roligt på vägen, avslutar han med emfas.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Svensk edtech är på stark frammarsch och i och med grundandet av denna branschorganisation finns nu en plattform för oss leverantörer att gemensamt påverka den vidare utvecklingen inom digitalisering av den svenska förskolan/skolan. Som enskild aktör hade vi haft svårt att hävda oss i den politiska debatten och få gehör för vad som  redan sker ute i verksamheterna och för vad som behöver ske härnäst Här tänker jag för vår verksamhet t.ex. på att förskolan många gånger saknar tydliga kopplingar till beslutsprocesser inom IT och inte minst en god känsla av att man får, eller snarare har rätten att, kräva system som ger vad man önskar och behöver. Tempus vill helt enkelt driva den digitala utvecklingen av morgondagens förskola!