Amy Loutfi: ”AI gör att vi människor måste positionera oss som art”