Alla, oavsett läs- och skrivsvårigheter, ska ges möjlighet att vara framgångsrika i skolan och på jobbet!