Alla, oavsett läs- och skrivsvårigheter, ska ges möjlighet att vara framgångsrika i skolan och på jobbet!

Gameplan – en plattform som tar vara på elevernas kunskaper i esport
september 22, 2020
Forskare möter lärare i gemensamma lektionsverkstäder
oktober 1, 2020

Vi har pratat med Nicolina Lottsfeldt och Henrik Ödkvist, på Vitec MV, ett företag som med produkterna IntoWords och CD-ORD är en av Skandinaviens största leverantörer av mjukvaruprogram för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter. Produkter som finns framförallt inom utbildningsväsendet, men även inom SFI och på arbetsplatser.

Lika villkor för alla

Nicolina och Henrik arbetar som Account Managers med ansvar för den svenska marknaden på Vitec MV. Båda har en bakgrund i skolans och utbildningens värld där de arbetat på olika sätt, men med en gemensam nämnare: elever med särskilda behov. Tillsammans har de erfarenhet utifrån flera perspektiv i arbetet med elever och en bra insikt av elevers och pedagogers behov kontra förutsättningar av digitala verktyg.

Vi strävar efter att skapa lika villkor för alla, så att man, oavsett läs- och/eller skrivsvårigheter, ges möjlighet att vara framgångsrik i sin utbildning och inom sitt yrke, inleder Nicolina. Från början var det två olika företag, Elevdata och Mikro Verkstedet, som blev ett genom MV-Nordic och slutligen nuvarande Vitec MV. Genom de olika sammanslagningarna har våra digitala mjukvaruprogram för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter kunnat utvecklas djupare och med stort fokus på vår målgrupp både inom utbildning men även inom olika organisationer och verksamheter, privat, kommunalt samt regionalt.

Elevers rätt till sitt vanliga digitala hjälpmedel

Högaktuellt för oss just nu är frågan om digitala nationella prov och elevers rätt att använda sitt vanliga digitala hjälpmedel och stöd, fortsätter Henrik. Det, samt hur vi som leverantör kan ta fram lösningar och funktionalitet utifrån de tekniska och specifika kraven ställs, är fokus. Vårt mål är att vara en självklar del i den digitala hjälp elever får vid sina nationella digitala prov.

Personliga mötet viktigt

Som vi ser det, är dialog och samverkan mellan aktörer, utbildningsinstanser och huvudmän grunden för en lyckad digital framtid inom utbildningssystemet, säger Nicolina och det personliga mötet är en viktig del av vårt arbete

Ja, vilket coronapandemin så klart försvårat, fyller Henrik i, men samtidigt har det medfört nya digitala sätt att mötas. Utan dessa digitala mötesplatser hade vårt arbete blivit avsevärt svårare, framförallt för de med behov av stöd och hjälp av oss. I ett avlångt land som Sverige är en kombination av fysiska och digitala möten något som definitivt underlättar vårt dagliga arbete.

En del av resan för en likvärdig utbildning

Coronapandemin har visat att man kan både arbeta och studera via tekniska digitala lösningar, fortsätter Nicolina. Swedish Edtech Industry är en del i utvecklingen av den digitala framtiden med dess möjligheter inom utbildningssystemet. Det är en resa vi vill vara en del av, för en mer likvärdig utbildning för elever oavsett förutsättningar, samt för alla pedagoger som leder utbildningar runt om i landet, avslutar hon.

Läs med om Vitec MV här.