Alla länkar i kedjan behövs

Ny studie: standarder för datadrivna processer i skolan
november 26, 2019
Eddler skapar tid för fördjupning på lektionerna
januari 9, 2020

Vi har pratat med Klas Lilja, tillträdande VD på InfoMentor, ett företag som firar 20 år i år och som levererar en lärplattform med fokus på läroplan, resultat och att frigöra tid för lärarna. Utvecklingsavdelningen finns i England och här i Sverige arbetar 13 personer med försäljning, kundrelationer, marknadsföring och support.

Från programvara för utvecklingssamtal till processtödjande system
InfoMentors resa började med att läraren Erik Sundberg utvecklade en programvara för utvecklingssamtal som han kontaktade InfoMentors grundare Mats Rosenkvist om. Mats insåg att det fanns ett behov av att förändra processen kring just utvecklingssamtalet och att det skulle ge många vinster om man kunde digitalisera den processen. I juni 1999 grundade Mats därför företaget Projekt- & Omdömesdatabasen. Åtta år senare, 2007, gick bolaget samman med det isländska företaget Mentor och bytte namn till InfoMentor. 

Klas Lilja, som tillträder rollen som VD för svenska InfoMentor den 1:a januari 2020 har, precis som många andra i branschen, en bakgrund som lärare och utöver det sedan tolv år inom edtech. Klas berättar att han vill, tror och hoppas att InfoMentor kommer att fortsätta växa och bli en världsledande leverantör av processtödjande system för den mål- och resultatorienterade skolan vad gäller administration, planering, bedömning och analys.

Flera länkar i kedjan behövs
Klas har tidigare arbetat som säljchef på InfoMentor och har varit med om flera olika kundresor, upphandlings- och införandeprocesser. Han säger att det är svårt att peka ut enskilda tips som leder till en lyckad digitalisering, men att allt startar med en bra upphandling. En upphandling som sedan övergår i en lyckad implementering och som avslutas med en bra förvaltningsprocess. Alla dessa länkar måste finnas i kedjan för att digitaliseringen ska fungera, menar Klas.

Behov av att organisera sig och samarbeta
Tills sist frågar vi Klas varför de valde att bli medlemmar i Swedish Edtech Industry i somras. Klas svarar att han ser att det finns ett behov i branschen att organisera sig i en förening för att tillsammans kunna samarbeta för en lyckad digitalisering av svensk skola. Vi vill vara med i det arbetet och bidra med vår kunskap och våra erfarenheter. Vi ser också att Swedish Edtech Industry på kort tid gjort mycket bra saker, till exempel Edtechkartan och inköpsstödet, avslutar Klas.

Läs mer om InfoMentor här.