2022 – är Skolsverige klar med digitaliseringen nu?