It-standarder, så får vi ett modernt ekosystem av digitala tjänster

Digitaliseringen i det svenska skolväsendet har pågått i mer eller mindre tre årtionden, där fokus gått från digitalisering av den fysiska infrastrukturen, till digitalisering av skolans processer och rutiner och digital kompetens som ett eget kunskapsområde. Sverige var sist ut med en nationell digital strategi för skolan i Norden. Konsekvenserna är bland annat att vi, fram tills nyligen, inte har haft någon samordning av de grundläggande it-standarderna. Det har lett till flera hål i skolans digitala infrastruktur, där bristen på interoperabilitet gjort att systemen inte kommunicerat med varandra, processer har inte kunnat automatiserats, data har inte hanterats effektivt och säkert.

Därför är vi som branschorganisation aktiva i frågorna och i arbetet gällande it-standarder – vi har hål som måste lagas gemensamt nationellt, så att vi kommer ifrån lokala och regionala anpassningar för informationsutbyte mellan tjänster. För att vi tillsammans ska kunna genomföra det tekniksprång som är nödvändigt, behöver vi såväl utveckla som implementera och beställa standarder för informationsöverföring.

Och arbetet med den mjuka infrastrukturen har fått fart. Det arbetas med regelverk, standarder, begrepp och tekniska protokoll som gör det möjligt för olika program och plattformar att fungera tillsammans och utbyta data på ett effektivt, ändamålsenligt och säkert sätt. En viktig pusselbit i bygget av det digitala ekosystemet.

SS 12000:2020: en överenskommelse för interoperabilitet

En viktig och omfattande standard är SS 12000:2020 – Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.
Det är en standard framtagen av Svenska institutet för standarder: Informationshantering inom utbildningssektorn (SIS TK450) och som sponsras av Skolverket, vilket innebär att den är kostnadsfri att hämta. SS12000:2020 ersätter helt tidigare utgåva (SS 12000:2018) och spänner över flera informationsområden i skolan, allt från skoladministration till schemaläggning, tjänstefördelning, närvaro- och betygshantering. Standarden är avgörande vid kravställningar för interoperabiltet eftersom det är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat. Inte vilken data, men på vilket sätt och hur den ser ut. Standarden har så att säga tagit fram ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen. Ett språk utan dialekter, d.v.s. utan systemspecifika tolkningar och lösningar.

Som branschorganisation har vi tagit fram en avsiktsförklaring för våra medlemmar som definierar målbild och ambitionerna med att implementera standarden. Vi har också tagit fram ett stödmaterial för att underlätta beställning och implementering av standarden. Det finns på Edtechkartan: Att köpa Edtech – ett stöd vid inköp och upphandling. Direktlänk här.

Kort introduktionsfilm till SS 12000:2020

Standarder beställning och leverans av digitala resurser för lärande

I november 2020 startade det nationella arbetet med att se över och ta fram standarder för beställning och leverans av digitala resurser för lärande. Ett arbete som grundar sig på ett underlag som tagits fram av Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS), som Skolverket leder tillsammans med oss och SKR. Forumet identifierade behovet av att lyfta upp de olika initiativ och projekt som pågår runt om i landet till ett neutralt sammanhang – till SIS TK450 och arbetsgrupp 06. Vår kvalitetschef, Johanna Karlén är ordförande för arbetsgruppen.

Läs vår nyhet här.

Vill du vara delaktig i arbetet? Kontakta Johanna Karlén.

Mer om standarder

– Läs gärna vår studie från 2019, som nu är underlag för det fortsatta nationella arbetet: Standarder för datadrivna processer i skolan.

– Se även vårt stöd Att köpa Edtech, där det finns ett avsnitt om just interoperabilitet och standarder, med en kommenterbar listning över relevanta standarder och specifikationer och där även stödmaterialet om SS 12000:2020 finns.

– Svenska institutet för standarder: Informationshantering inom utbildningssektorn (SIS TK450)