Högskolevärlden har sedan början av 2000-talet haft i uppdrag att aktivt främja och bredda rekrytering till högskolan, ett uppdrag som alltmer kommit att inbegripa breddat deltagande, alltså deltagande av underrepresenterade grupper såsom de med föräldrar med låg utbildningsbakgrund, underrepresenterat kön, utländsk bakgrund, eller personer med funktionsnedsättning. Uppdraget med breddat deltagande innebär att åtgärder och resurser inte endast ska avgränsas till rekryteringsinsatser utan ansvaret fortsätter under hela studietiden. Trots detta saknas enligt Universitets- och högskolerådet strategier för passande stöd under studietiden alltför ofta.

Centrum för tjänsteforskning på Karlstad Universitet utvecklar nu en ny modell för detta: Re:Think: KAU. Det är ett verklighetslabb med fokusområdet breddat deltagande som genom tjänstedesign och tester i verkliga situationer skall få studenters upplevelser att bidra till att tillsammans identifiera problem och skapa lösningar.

Projektets effektmål:

  • Att fler studenter ska klara sina studier genom att individens förutsättningar sätts i fokus.
  • Att stärka utvecklingen i Edtech-branschen genom att produkter och tjänster testas i verkligheten med beprövade metoder.
  • Metodutveckling och spridning av metoder

Flera edtechföretag kommer att medverka i projektet och Swedish Edtech Industry är medverkande. Projektet är medfinansierat av Vinnova. Läs mer om hela projektet här.