I branschorganisationen har vi tagit fram en Open Source-lösning för gemensam representation av läro- och kursplaner. Open Source-lösningen syftar till att kompensera att Skolverket inte har ett fått i uppdrag att leverera styrdokumenten i ett format som skulle lösa flera utmaningar och behov, framförallt en kvalitetssäkring av hur styrdokumenten används i systemen och för att skapa möjligheter att på ett enkelt sätt kunna flytta med sig sin dokumentation vid exempelvis en skolflytt. 

Fördelar med en gemensam representation;

  • Det blir lättare att migrera mellan system.
  • Lättare att utföra BI relaterad analys på information från olika leverantörers system
  • Högre kvalité i allas lösningar då vi gemensamt kan kontrollera resultatet.
  • Det blir lättare som leverantör att hantera motstridiga krav från kunder då vi kan referera till en ”branschstandard” och inte en företagsspecifik tolkning.

Parsern överensstämmer helt med skrivelserna i styrdokumenten, den delar tex inte upp formuleringar, som ofta är ett kundkrav i förhållande till praktiken kring bedömning. Den framtagna lösningen omfattar runt 3000 kurser och alla skolformer. Flera leverantörer sluter upp kring att implementera den i befintliga eller nya system redan under hösten 2018: IST, Tieto, Schoolsoft, Unikum, Ping Pong, Haldor, Skolon, Digilär, Skolplattformen, Lin Education, Hypocampus, Studi, Schoolido, Digiexam, itslearning mfl.

Projektet lyfts nu in som ett exempel på ett initiativ i Handlingsplansarbetet för digitaliseringen av skolväsendet med förhoppningen att Skolverket skall få detta i uppdrag. I våra grannländer märks läro- och kursplanerna upp nationellt sedan länge, bland annat i Norge vilket ger ökad interoperabilitet kring många av skolans processer. 

Finns intresse av att medverka eller implementera lösningen? Ni hittar den på github under ”curriculum parser”.