Nordic Edtech Alliance + Awards

Nordic Edtech Alliance är ett partnerskap mellan nordiska edtech aktörer. Syftet med Nordic Edtech Alliance är att stärka samarbetet och profilera nordisk edtech internationellt, med de nordiska värdena, jämlikhet, demokrati, kvalitet, lärande och effektivitet genomsyrar budskapet. Målet är att attrahera nordiska och internationella investerare till nordisk edtech och bygga broar till internationella marknader. Investeringar är en förutsättning för innovation, utveckling och tillväxt på exportmarknader.

Nordic Edtech Award är ett initiativ där NEA varje år anordnar en nordisk edtech tävling i ett internationellt sammanhang. Varje år utses en finalist från varje land; Island, Danmark, Norge, Finland och Sverige. De möts i finalen som reser mellan olika nordiska internationellt präglade mötesplatser för innovation och investeringar. 2017 genomfördes finalen på SLUSH i Helsingfors, där svenska Lexplore tog hem vinsten och 2018 års final går av stapeln på Oslo Innovation Week.