Om Swedish Edtest, ett Vinnovaprojekt 2020-2022:

Vinnova delfinansierar Swedish Edtest, Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech. Testbädden ska utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och den ska vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande. Kostnader för projektet omfattar 14 miljoner, varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner och återstående finansieras av tolv huvudmän och branschen.

En central del i arbetet med testbädden Swedish Edtest är att en strukturerad metod ska tas fram för att testa och utvärdera digitala verktyg för lärande. Målet i det tvååriga projektet är att tolv huvudmän, två regionala hubbar, edtechbolag och forskare ska genomföra 150 tester i lärmiljöer i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, kvalificerad yrkeshögskola och högskolor. Testbädden vänder sig till huvudmän som vill öka sin digitala kompetens, sin beställarkompetens och erbjuda utveckling för lärare och studenter och till företag som har nya edtechprodukter och lösningar som de vill testa och utveckla.

Inom ramen för Swedish Edtest utvecklas nu ett samarbete med Educate- UCL- University College of London, som tillsammans med svenska forskare pilotar en svensk forskningsaccelerator för att stödja edtechföretagen i en evidensinformerad tjänsteutveckling, en kvalitetsfaktor.

Nacka kommun leder det nationella projektet Swedish Edtest som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.

Swedish Edtest är en nationell satsning med stark lokal förankring och internationella kopplingar. Under våren 2020 har arbetet med att ta fram en första version av testmetod och framtagande av en gemensam plattform pågått. Under 2020 och 2021 har över 200 tester genomförts. Edtechbolag och skolor har matchats för en första omgång testande och under resterande av projekttiden fortsätter arbetet med fler tester, utvärdering och utveckling av testmetoden. Forskaren Anna Åkerfeldt är knuten till metodutvecklingen. Projekttiden är klar under senvåren 2022. I projektet skall man också ta fram en hållbar affärsmodell för Swedish Edtest.

Medverkande huvudmän:
Nacka kommuns kommunala skolor som är projektägare, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor. 

Regionala aktörer som medverkade:
NetPort Science Park i Blekinge och Region Halland 

Branschaktörer:
Swedish Edtech Industry sitter i styrgruppen och representerar företagen samt deltar i arbetsgruppen för metodutveckling.

Referensgrupp:
Italo Masiello (professor edtech, Linnéuniversitet), Annika Agélii Genlott (SKR), Lars Lingman (RISE), Helena Kvarnsell (Lärarnas Riksförbund), Nancy Wilkinsson (programansvarig utbildning Nesta), Anna Rantapero-Laine (testbäddsansvarig Helsingfors stad) och Torsten Fransson (professor KTH). Dialog pågår med Skolverket.

Projektledare:
Hanna Elving, Nacka kommun
(Hanna är delvis forstsatt involverad i Edtest i dess nya Ifous-regi)