Nationell testbädd för edtech

Vinnova har beviljat finansiering av Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech. Testbädden skall utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och den skall vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande. Kostnader för projektet omfattar 14 miljoner, varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner och återstående finansieras av tio huvudmän och branschen.

En central del i testbädden är en strukturerad metod som skall tas fram för att testa och utvärdera digitala verktyg för lärande. Målet i det tvååriga projektet är att tio huvudmän, två regionala hubbar, edtechbolag och forskare skall genomföra 150 tester i lärmiljöer i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, kvalificerad yrkeshögskola och högskolor. Testbädden vänder sig till huvudmän som vill öka sin digitala kompetens, sin beställarkompetens och erbjuda utveckling för lärare och studenter och till företag som har nya edtech produkter och lösningar som de vill testa och utveckla.

Nacka kommun leder det nationella projektet “testbädd för edtech” som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.

Testbädden är en nationell satsning med stark lokal förankring och internationella kopplingar. Under våren startar arbetet med metodutveckling och framtagande av en plattform för arbetet. Forskaren Anna Åkerfeldt är knuten till metodutvecklingen.

Medverkande huvudmän:

Nacka kommuns kommunala skolor som är projektägare, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor. 

Regionala aktörer som medverkar: 

NetPort Science Park i Blekinge och Region Halland 

Branschaktörer: 

Swedish Edtech Industry sitter i styrgruppen och representerar företagen

Referensgrupp: 

Italo Masiello (professor edtech, Linnéuniversitet), Annika Agélii Genlott (SKL), Lars Lingman (RISE), Helena Kvarnsell (Lärarnas Riksförbund), Nancy Wilkinsson (programansvarig utbildning Nesta), Anna Rantapero-Laine (testbäddsansvarig Helsingfors stad) och Torsten Fransson (professor KTH). Dialog pågår med Skolverket.

Intresserad av att veta mer?

Är du huvudman eller edtechleverantör och är intresserad av att veta mer och eventuellt delta? 

Läs mer och anmäl intresse här

Kontakt:

Hanna Elving, ledare Nationell testbädd för edtech

Mail: hanna.elving@nacka.se

Telefon: 0704317803